tel: 507 507 004
e-mail: sklep@elektrostymulatory.net
Oferta na Allegro.pl
Facebook
Instagram YouTube

Dofinansowanie PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z opcji dopłat do sprzętu rehabilitacyjnego jakim jest dofinansowanie z PFRON na zakup urządzeń do rehabilitacji. Takie dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny pochodzi ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i mogą być udzielane za pośrednictwem dwóch właściwych dla rejonu zamieszkania korzystającego instytucji:

 • MOPS (MOPR) – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Warunki dofinansowania z PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego

Zgodnie z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie na sprzęt reha z PFORN-u jeżeli spełnią określone warunki:

 • Średnio-miesięczny dochód nie przekracza
  – 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  – 65% przeciętnego wynagrodzenia dla osób samotnych
 • Istnieje i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych z zastosowaniem sprzętu do rehabilitacji, na który osoba ubiega się o dofinansowanie

PFRON Dofinansowanie – na jaki sprzęt rehabilitacyjny?

Przepisy nie regulują jaki sprzęt może podlegać pod dofinansowanie z PFRON. W praktyce najczęściej dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny dotyczy:

Instytucje rozpatrujące wnioski o dofinansowanie z PFRON czyli PCPR-y i MOPS-y oceniają zasadność składanych wniosków i wydają decyzje co do udzielenia finansowania.

Co należy przygotować aby skorzystać z dofinansowanie PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego

Procedury dla dofinansowania z PFRON mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Ze względu na fakt, że decyzja o przyznaniu dofinansowania jest zależna od decyzji organu, warto dołożyć wszelkich starań aby dokumenty były wypełnione prawidłowo i były pozbawione błędów i wad.

Możliwość dofinansowania z PFRON wymaga:

 • Wniosek o przyznanie dofinansowania z PFRON – wnioski można pobrać na stronach PFRON, formularze powinny być dostępne na stronach PCPR oraz MOPS online oraz w samych urzędach
 • Faktury na sprzęt do rehabilitacji, wystawionej przez sprzedawcę
 • Ksero aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
 • Ksero dowodu osobistego
 • Ksero zlecenia lekarskiego na sprzęt do rehabilitacji, na który wniskodawca będzie chciał uzyskać dofinansowanie
 • Zaświadczenie o wysokości wszystkich członków rodziny
[FM_form id="1"]