tel: 507 507 004
e-mail: sklep@elektrostymulatory.net
Oferta na Allegro.pl
Facebook
Instagram YouTube

>> Pobierz w wersji PDF <<

Jak działa elektrostymulacja?

Elektrostymulacja obejmuje stymulację włókien nerwowych za pomocą impulsów elektrycznych przekazywanych przez elektrody. Impulsy elektryczne wytwarzane przez stymulatory Compex są impulasami wysokiej jakości, które są bezpieczne, skuteczne i oddziałują na różne rodzaje włókien nerwowych:
1. Nerwy ruchowe w celu stymulacji reakcji mięśni zwanej elektryczną stymulacją mięśni (EMS).
2. Niektóre rodzaje wrażliwych włókien mięśniowych w celu uzyskania efektu znieczulenia lub redukcji bólu.

Stymulacja nerwów ruchowych

W przypadku dobrowolnej aktywności, mózg wysyła do mięśni napięcia, a następnie komenda ta jest przekazywana do włókien nerwowych w formie sygnału elektrycznego. Następnie sygnał jest wysyłany do włókien mięśniowych, które się kurczą. Zasada elektrostymulacji odtwarza dokładnie proces dobrowolnej kontrakcji. Stymulator wysyła impuls elektryczny do włókien nerwowych w celu ich pobudzenia.

Pobudzenie to jest następnie przekazywane do włókien mięśniowych i wywołuje podstawową reakcję mechaniczną (=skurcz). Jest to podstawowy wymóg skurczu mięśniowego. Reakcja mięśni jest pod każdym względem identyczna z pracą mięśni kontrolowaną przez mózg. Innymi słowy, mięsień nie rozróżnia pomiędzy zestawem komend wysyłanych przez mózg a stymulatorem. Ustawienia programu (liczba impulsów na sekundę, czas trwania skurczu, czas odpoczynku, całkowity czas trwania programu) poddają mięsień różnego rodzaju treningowi, w zależności od włókien mięśniowych. Różne rodzaje włókien mięśniowych można podzielić w zależności od prędkości kurczenia: włókna wolne, średnie i szybkie. Sprinter będzie miał wyraźnie szybsze natomiast maratończyk zdecydowanie wolniejsze włókna mięśniowe. Przy dobrej znajomości ludzkiej fizjologii i idealnej kontroli nad ustawieniami stymulacji dzięki róznym programom, trening mięśni można bardzo dokładnie ukierunkować na osiągnięcie pożądanego celu (wzmocnienia mięśni, poprawy krążenia krwi, zwiększenie napięcia mięśni, itp.).

Stymulacja nerwów czuciowych

Impulsy elektryczne mogą również wzbudzać włókna nerwów czuciowych w celu osiągnięcia efektów znieczulających lub zmniejszenia dolegliwości bólowych Stymulacja włókien nerwów czuciowych dotykowych blokuje przekazywanie bólu do układu nerwowego. Stymulacja drugiego typu włókien czuciowych zwiększa wydzielanie endorfin i dzięki temu zmniejsza ból. Dzięki programom niwelowania bólu, elektrostymulacja może być wykorzystywana do leczenia ostrego lub przewlekłego bólu miejscowego oraz bólu mięśni.

Korzyści elektrostymulacji mięśni

Elektrostymulacja jest bardzo skuteczną metodą zmuszania mięśni do pracy:

  • Przy znacznej poprawie różnych cech mięśni
  • Bez zmęczenia sercowo-naczyniowego i psychicznego
  • Przy minimalnym obciążeniu stawów i ścięgien. Elektrostymulacja tym samym pozwala na więcej

Aby uzyskać optymalne rezultaty, Compex zaleca uzupełnienie sesji elektrostymulacji innymi ćwiczeniami, takimi jak:

  • Regularne ćwiczenia fizyczne
  • Zrównoważona i zdrowa dieta
  • Zrównoważony styl życia treningu mięśni aniżeli dobrowolna aktywność.

Jak działa technologia Muscle Intelligence? 

MI-SCAN – Bezpośrednio przed sesją treningową, funkcja MI-scan bada wybraną grupę mięśniową i automatycznie dopasowuje ustawienia stymulatora do pobudliwości danego obszaru ciała, w zależności od fizjologii użytkownika.Funkcja ta wywołuje na początku programu krótką testową sekwencję, podczas której dokonywane są pomiary. Na koniec testu intensywność musi zostać zwiększona w celu rozpoczęcia programu.

MI-TENS – Funkcja MI-tens ogranicza niepożądane skurcze mięśni w miejscach bolesnych. Z każdym wzrostem intensywności zastosowanym przez użytkownika ma miejsce faza testowa i w przypadku wykrycia skurczu mięśniowego, urządzenie automatycznie obniża intensywność stymulacji. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w programach TENS, Epicondylitis oraz Tendinitis.

MI-RANGE – Funkcja MI-range wskazuje idealny przedział regulacji poziomu intensywności stymulacji dla następujących programów: regeneracja, masaż, kapilaryzacja lub nawet bóle mięśni. Gdy urządzenie wykryje idealny przedział intensywności, na ekranie pojawia się znacznik wyboru. W celu optymalnego treningu, należy utrzymywać intensywność w tym przedziale. Nie wszystkie urządzenia obsługują technologię MI. Tabela poniżej pokazuje, jakie funkcje dostępne są w jakim urządzeniu.

mi compex

A Przycisk trybu czuwania
B Gniazda na 4 kable do stymulacji
C Kable do stymulacji
D Przyciski +/- 4 kanałów stymulacji
E Przycisk i, który pozwala na:
• Zwiększenie intensywności w kilku kanałach jednocześnie
• Dostęp do 5 ostatnio używanych programów
F Gniazdo ładowarki (złącze znajduje się pod czerwoną klapką, którą należy przesunąć w prawo) G Komora baterii
H Otwór na zaczep do paska

INSTALACJA BATERII

Należy otworzyć pokrywę komory baterii i włożyć baterie, etykietą do góry, tak aby styki + oraz – znajdowały się naprzeciwko styków urządzenia. Następnie należy ponownie założyć pokrywę. Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez okres dłuższy niż 3 miesiące, należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana. Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana i usunąć ją ze stymulatora. Przed usunięciem baterii należy wyłączyć stymulator.

Przed ładowaniem stymulatora należy usunąć wszelkie kable do stymulacji. Podłączyć ładowarkę do gniazdka i podłączyć stymulator, przesuwając czerwoną klapkę na prawo, aby odsłonić złącze. Zdecydowanie zaleca się całkowite naładowanie baterii przed pierwszym użyciem w celu polepszenia jej działania i przedłużenia oczekiwanej żywotności.

PODŁĄCZANIE KABLI

Kable podłącza się do 4 gniazd znajdujących się w przedniej części stymulatora. Kabel czujnika MI-sensor (jeżeli jest dostępny w danym urządzeniu) można podłączyć do dowolnego gniazda w
stymulatorze.

USTAWIENIA WSTĘPNE

Przed pierwszym użyciem, można zdefiniować różne ustawienia. Niniejszy ekran opcji można następnie wyświetlić, wyłączając urządzenie i przyciskając oraz przytrzymując przycisk on/off przez minimum 2 sekundy.

WYBÓR KATEGORII

UWAGA: Poniższe zrzuty ekranu stanowią ogólne przykłady, jednak działają w ten sam sposób bez względu na posiadane urządzenie. W celu uruchomienia stymulatora, należy nacisnąć krótko przycisk on/off. Przed wyborem programu należy wybrać żądaną kategorię.

WYBÓR PROGRAMU

A Nacisnąć przycisk on/off, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
B Nacisnąć przycisk +/- kanału 1 w celu wybrania programu.
E Nacisnąć przycisk +/- kanału 4 w celu potwierdzenia wyboru i rozpoczęcia sesji stymulacji.

UWAGA: Po wybraniu programu może zostać wyświetlony dodatkowy ekran, na którym użytkownik musi wybrać cykl programu. Wybrać żądany cykl a następnie nacisnąć przycisk +/- kanału 4 w celu potwierdzenia wyboru i rozpoczęcia sesji stymulacji.

Zaleca się rozpoczęcie od cyklu 1 i zmianę cyklu po jego ukończeniu, zazwyczaj po 4 do 6 tygodni stymulacji przy 3 sesjach na tydzień. Ważne jest również osiągnięcie wysokiej intensywności stymulacji w sesjach przed przejściem do kolejnego cyklu. Pod koniec cyklu można rozpocząć nowy cykl lub prowadzić trening podtrzymujący, opierający się na jednej sesji w tygodniu.

TEST MI-SCAN

Uwaga: Patrz rozdział “Jak działa technologia MI”.

Jeżeli kabel czujnika MI-sensor jest podłączony, test MI-scan rozpoczyna się natychmiast po wybraniu programu.

REGULACJA INTENSYWNOŚCI STYMULACJI

Podczas rozpoczęcia programu, użytkownik jest proszony o zwiększenie intensywności stymulacji. Krok ten stanowi podstawę udanej sesji.

POSTĘP PROGRAMU

Stymulacja rozpoczyna się prawidłowo po zwiększeniu intensywności stymulacji. Poniższe przykłady wyjaśniają ogólne zasady. W zależności od programu, mogą istnieć drobne różnice.

1 Pozostały czas (w minutach i sekundach) do zakończenia programu
2 Pasek pokazujący czas trwania kontrakcji oraz aktywnego odpoczynku pokazywany jest tylko podczas sekwencji pracy
3 Sekwencje sesji
4 Rozgrzewka
5 Czas treningu
6 Rozluźnienie

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

Na końcu sesji, wyświetlony zostaje następujący ekran. W celu zatrzymania stymulatora, należy nacisnąć przycisk on/off.

POZIOM BATERII I ŁADOWANIE

Wydajność akumulatorków zależy od programu i stosowanej intensywności stymulacji. Zdecydowanie zaleca się całkowite naładowanie baterii przed pierwszym użyciem w celu polepszenia jej działania i oczekiwanej żywotności. Zawsze należy używać ładowarki dostarczonej przez Compex do ładowania akumulatora.Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez okres dłuższy niż 3 miesiące, należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana. Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana i wyjąć ją ze stymulatora. Przed usunięciem baterii należy wyłączyć stymulator.

POZIOM BATERII

Poziom naładowania baterii jest pokazany za pomocą ikony baterii po lewej stronie na dole ekranu. Ikona baterii miga, gdy bateria jest całkowicie wyczerpana. Urządzenia nie można wtedy już używać. Należy niezwłocznie naładować akumulator.

ŁADOWANIE

Przed ładowaniem stymulatora należy usunąć wszelkie kable do stymulacji. Podłączyć ładowarkę do gniazdka i podłączyć stymulator, przesuwając czerwoną klapkę na prawo, aby odsłonić złącze.

Rozwiązywanie problemów

USTERKA ELEKTRODY

Urządzenie emituje dźwięk i na przemian wyświetla symbol elektrod oraz strzałkę wskazującą na kanał, w którym wykryty został problem. W powyższym przykładzie, stymulator wykrył błąd w kanale 1. Należy sprawdzić, czy do tego kanału podłączone są elektrody. Jeżeli elektrody są stare, zużyte i/lub jeżeli są problemy ze stykiem: należy spróbować podłączyć nowe elektrody. Należy sprawdzić kabel do stymulacji podłączając do innego kanału. Jeżeli kabel nadal niedziała, należy go wymienić
(www.compexstore.com).

STYMULACJA NIE POWODUJE POWSTANIA WRAŻENIA TAKIEGO JAK ZAZWYCZAJ

Należy sprawdzić, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe oraz czy elektrody zostały prawidłowo umiejscowione. Należy zmienić nieco pozycję elektrod.

STYMULACJA WYWOŁUJE UCZUCIE DYSKOMFORTU

Elektrody tracą swoje zdolności samoprzylepne i nie zapewniają już dostatecznego kontaktu ze skórą. Elektrody są zużyte i należy je wymienić.Należy zmienić nieco pozycję elektrod.

STYMULATOR NIE DZIAŁA

W przypadku pojawienia się ekranu błędu podczas użytkowania, należy zanotować numer błędu (na przykładzie numer błędu to 1/0/0) i skontaktować się z zatwierdzonym przez Compex centrum obsługi klienta.

BATERIA JEST WYCZERPANA

W przypadku pojawienia się tego ekranu, należy wyłączyć urządzenie i podłączyć do ładowarki.

Jeżeli bateria jest bardzo wyczerpana, rozpocznie się cykl przywracania trwający około 2 minut.

Po jego zakończeniu, jeżeli bateria działa prawidłowo, rozpocznie się ładowanie; w takim przypadku zdecydowanie zaleca się wykonanie cyklu ładowania/rozładowania baterii poprzez naciśnięcie przycisku kanału 4 w celu uruchomienia cyklu, który może zająć do 12 godzin. Jeżeli jednak bateria zostanie uznana za wadliwą, pojawia się następujący ekran i baterię należy wymienić.

Konserwacja urządzenia

KONSERWACJA

Stymulator nie wymaga żadnej kalibracji ani okresowej konserwacji. Jednak w razie potrzeby do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej ściereczki oraz środka na bazie alkoholu, nie zawierającego rozpuszczalników. W celu wyczyszczenia urządzenia należy używać jak najmniejszej ilości płynu. Nie należy otwierać obudowy stymulatora ani ładowarki, gdyż zawierają one elementy pracujące pod wysokim napięciem, które mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym. Wszelkie czynności związane z demontażem muszą być wykonywane przez zatwierdzonych przez firmę Compex techników lub serwis. Jeżeli stymulator zawiera części, które wyglądają na zużyte lub wadliwe, należy skontaktować się z najbliższym centrum obsługi klienta firmy Compex.

UTYLIZACJA

Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Wszelkie produkty opatrzone etykietą WEEE (symbol przekreślonego pojemnika na odpady) należy oddzielić od domowych odpadów i przesłać do wyspecjalizowanego zakładu zajmującego się recyklingiem.

Specyfikacje techniczne

INFORMACJE OGÓLNE

94121x akumulator NiMH (4,8 V / ≥ 1200 mA/h).

Ładowarki akumulatorków: wyłącznie ładowarki o numerze części 6830xx mogą być używane do ładowania baterii dostarczonych wraz ze stymulatorem. Oczekiwany okres użytkowania produktu i akcesoriów: 5 lat Okres trwałości elektrod: patrz opakowanie elektrod.

NEUROSTYMULACJA

Wszystkie specyfikacje elektryczne są dostarczane z impedancją od 500 do 1000 omów na kanał. Kanały: cztery niezależne i indywidualnie regulowane kanały, odizolowane elektrycznie od siebie. Charakterystyka impulsu: prąd stały o przebiegu prostokątnym z kompensacją impulsu w celu eliminacji wszelkich komponentów prądu stałego w celu uniknięcia polaryzacji resztkowej na poziomie skóry.

Maksymalna intensywność impulsu: 120 mA.
Przyrosty natężenia impulsu: ręczna regulacja natężenia stymulacji od 0 do 999 (energia) przy minimalnych przyrostach o wartości 0,5 mA.

Amplituda impulsu: od 60 do 400 μs.

Maksymalny ładunek elektryczny na impuls: 96 mikrokulombów (2 x 48 μC, kompensowane).

Standardowy czas narastania impulsu: 3 μs (20%-80% prądu maksymalnego).

Częstotliwość impulsu: 1 do 150 Hz.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)

Stymulator jest przeznaczony do stosowania w typowych warunkach domowych zgodnie z normą bezpieczeństwa EMC EN 60601-1-2. Urządzenie to emituje bardzo niskie poziomy w przedziale częstotliwości radiowej (RF), dlatego też nie powoduje zakłóceń w pracy urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu (radia, komputery, telefony, itp.).

Stymulator został zaprojektowany w taki sposób, aby przetrwać przewidywane zakłócenia pochodzące od wyładowań elektrostatycznych, pól magnetycznych z źródeł zasilania lub nadajników fal radiowych. Jednakże nie można zagwarantować, że działanie stymulatora nie zostanie zakłócone przez silne pole RF (częstotliwości radiowej) pochodzące na przykład z telefonów komórkowych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o emisji elektromagnetycznej i odporności, prosimy o kontakt z firmą Compex.

NORMY

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, stymulator został zaprojektowany, wyprodukowany i oddany do dystrybucji zgodnie z wymogami Dyrektywy Europejskiej zmieniony 93/42/EWG obejmującej urządzenia medyczne.

Stymulator jest również zgodny z normą CEI 60601-1 obejmującą ogólne wymagania bezpieczeństwa dla elektrycznych urządzeń medycznych, z normą CEI 60601-1-2 obejmującą kompatybilność elektromagnetyczną oraz normą CEI 60601-2-10 dotyczącą szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla stymulatorów nerwów i mięśni

Zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi, konieczne jest podanie ostrzeżenia o zastosowaniu elektrod do klatki piersiowej (zwiększone ryzyko migotania serca). Stymulator jest również zgodny z dyrektywą 2002/96/EWG w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Tabela EMC

Stymulator Compex wymaga specjalnych środków ostrożności w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej i musi zostać zainstalowany oraz wprowadzone do użytku zgodnie z informacjami dotyczącymi EMC zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Przenośne i ruchome urządzenia komunikacji radiowej mogą wpływać na działanie stymulatora Compex. Stosowanie akcesoriów, przetworników oraz przewodów innych niż określone przez producenta może prowadzić do zwiększonej emisji oraz obniżyć odporność stymulatora Compex.

Nie należy używać Stymulatora Compex ustawionego przy lub na innym wyposażeniu, w przypadku konieczności ustawienia uradzenia przy lub na innym sprzęcie, należy sprawdzić prawidłowe działanie Stymulatora Compex pod względem stosowanej konfiguracji.

[FM_form id="1"]