Wynajem Elektrostymulatorów Chattanooga, Globus i Veinoplus