tel: 507 507 004
e-mail: sklep@elektrostymulatory.net
Oferta na Allegro.pl
Facebook
Instagram YouTube

PowerBreathe – pierwsze cyfrowe urządzenie do treningu oddechu

Opis produktu

powerbreathe k4 instrukcja obsługi

Aby najlepiej wykorzystać urządzenie POWERbreathe K4 należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i stopniowo przyzwyczajać się do ćwiczeń.

Urządzenie wzmocni Państwa mięśnie oddechowe, co ograniczy przypadki zadyszki podczas ćwiczeń lub aktywności. Jest ono przydatne zarówno dla sportowców, jak i dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego, np. POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc).

POWERbreathe K4 wytwarza opór przy wdechu za pomocą sterowanego elektronicznie zaworu szybkozamykającego. Zmusza to mięśnie oddechowe do cięższej pracy i w ten sposób je wzmacnia – działa to podobnie jak wzmacnianie mięśni ramion poprzez podnoszenie ciężarów. W miarę oddychania przez POWERbreathe K4 wdech będzie stopniowo stawał się coraz trudniejszy. Wynika to z natury treningu siłowego mięśni wdechowych (przepony i mięśni międzyżebrowych). Podczas wydechu nie ma żadnego oporu, można to robić normalnie, dzięki czemu mięśnie klatki piersiowej i oddechowe mogą się rozluźnić i w sposób naturalny wypchnąć powietrze z płuc.

Obciążenie wytwarzane przez POWERbreathe K4 reaguje na dynamiczne zmiany w sile mięśni oddechowych podczas całości oddechu i na początku każdego treningu automatycznie dostosowuje się do zwiększonej siły mięśni wdechowych. Po każdym treningu lub badaniu na ekranie wyświetlane są wyniki, można je też wyświetlać „w czasie rzeczywistym” za pomocą dołączonego oprogramowania komputerowego Breathe-Link, które umożliwia uzyskanie największej efektywności treningu.

Ćwiczenia z POWERbreathe K4 zakładają serie po 30 oddechów dwa razy dziennie, co zwykle zabiera tylko kilka minut, a efekty będą widoczne już po kilku tygodniach, pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Urządzenie POWERbreathe K4 może również być stosowane do rozgrzewki i schładzania mięśni oddechowych przed i po ćwiczeniach.

Środki ostrożności

Urządzenie POWERbreathe K4 może być stosowane praktycznie przez wszystkich, a jego prawidłowe użytkowanie nie niesie z sobą żadnych szkodliwych efektów ubocznych. Aby zapewnić użytkowanie urządzenia w sposób prawidłowy i bezpieczny należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.

Przeciwwskazania:

Trening mięśni wdechowych, np. za pomocą POWERbreathe, powoduje wytwarzanie się podciśnienia w klatce piersiowej, gardle, uszach i zatokach. Nie należy używać urządzenia w następujących przypadkach:

 • Odma samoistna (odma opłucnowa niewynikająca z urazu, np. złamania żebra)
 • Odma opłucnowa wynikająca z nie w pełni zaleczonego urazu
 • Pęknięty bębenek, który nie zregenerował się w pełni, lub jakiekolwiek inne schorzenie bębenka
 • Astma z niewielkim odczuwaniem objawów, z częstymi zaostrzeniami Zauważalny wzrost objętości i ciśnienia końcowo-rozkurczowego w lewej komorze
 • Pogarszające się oznaki i objawy niewydolności serca po treningu mięśni oddechowych/wdechowych

Przeznaczenie:

 • Urządzenie POWERbreathe K4 służy wyłącznie do ćwiczenia mięśni wdechowych Nie ma żadnego innego wyraźnego lub dorozumianego zastosowania
 • Produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, monitorowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom
 • Urządzenie POWERbreathe K4 nie jest przeznaczone dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, czy umysłowych. Powinny one korzystać z urządzenia pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu odpowiednich instrukcji.
 • Osoby poniżej 16 roku życia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych
 • Urządzenie zawiera drobne części i nie nadaje się dla dzieci poniżej 7 roku życia

Niebezpieczeństwo:

 • Należy stosować wyłącznie dołączony zasilacz (DCH3-050UK/EU/US/AU- 0004)
  W zasilaczu znajduje się transformator. Nie odcinać zasilacza, aby wymienić wtyczkę na inną – może to stwarzać niebezpieczeństwo
 • Zasilacz przekształca zasilanie sieciowe (100-240 woltów) na napięcie bezpieczne (5V)
 • Upewnić się, że zasilacz nie jest mokry
 • Nie używać uszkodzonego zasilacza
 • Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci

Przenoszenie:

 • Urządzenia nie należy upuszczać, demontować, otwierać, zgniatać, zginać, deformować, przebijać, niszczyć, podgrzewać w kuchence mikrofalowej, spalać, ani nie wkładać do niego ciał obcych
 • Głowica zaworu POWERbreathe K4 powinna być regularnie czyszczona i dezynfekowana (patrz rozdział 11.1) w celu zapewnienia higieny i prawidłowej pracy. Urządzenie nie jest jednak wodoodporne i nie należy go zanurzać w cieczy

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi służy wyłącznie do szybkiego wglądu. Przed pierwszym treningiem zalecamy zapoznanie się z całością instrukcji.

1. Ładowanie

Podłączyć załączoną ładowarkę mini-USB. Pozostawić na 16 godzin do pełnego naładowania – czerwona dioda LED wyłączy się po całkowitym naładowaniu.

2. Zasilanie włączone

Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez ok. 1 sekundę. Poczekać na pojawienie się ekranu MENU.

3. Rozpoczęcie trybu treningu

Upewnić się, że ustnik i głowica zaworu zostały prawidłowo przymocowane do urządzenia, zgodnie z rozdziałem 7.1. Nacisnąć przycisk I na ekranie MENU, aby wybrać START.

k4 powerbreathe trenażer

4. Wykonać jak najsilniejszy, jak najszybszy

i jak najgłębszy wdech

Wykonać jak najsilniejszy, jak najszybszy i jak najgłębszy wdech przez ustnik. Powoli wypuszczać powietrze do momentu, aż płuca będą całkowicie opróżnione, a następnie odczekać na sygnał dźwiękowy (w zależności od preferencji, podczas wydechu można wyjąć urządzenie z ust). Czynność powtórzyć przez 30 kompletnych oddechów.

k4 powerbreathe trenażer

5. Sprawdzić wyniki

Po wykonaniu 30 oddechów automatycznie pojawi się menu (wyniki). Przyciskiem  >> można przełączać pomiędzy kolejnymi parametrami wynikowymi (Load, Power, Volume, Energy), następnie przysnąć I, aby wyświetlić dany parametr.

), następnie nacisnąć ,abywyświetlićdanyparametr.

k4 powerbreathe trenażer

6. Oczyścić głowicę zaworu

Po zakończeniu treningu odłączyć głowicę zaworu i zanurzyć ją w ciepłej wodzie. Następnie spłukać głowicę pod ciepłą bieżącą wodą i pozostawić na czystym ręczniku do wyschnięcia.

Podstawy

Ładowanie

Wyjąć urządzenie POWERbreathe K4 i zasilacz z opakowania. Aby urządzenie mogło być użytkowane bez podłączenia do sieci, należy je naładować zgodnie z instrukcją poniżej. Urządzenie może być również użytkowane po podłączeniu do sieci za pomocą dołączonego zasilacza/ładowarki.

k4 powerbreathe

Podłączyć kabel USB do zasilacza, a następnie zasilacz do odpowiedniego gniazdkaściennego.

Po wyłączeniu się diody (do 16 godzin) wyjąć zasilacz z gniazdka i odłączyć od podstawy urządzenia. Założyć pokrywę gniazda ładowania z powrotem na podstawę. Urządzenie jest gotowe do przenośnej pracy.

k4 ładowanie

Wyjąć pokrywę gniazda ładowania z podstawy urządzenia.

Gdy wskaźnik naładowania baterii sygnalizuje, że bateria jest pusta, lub jeżeli pojawi się ekran niskiego stanu naładowania, należy ponownie naładować baterię.

k4 powerbreathe

Podłączyć drugi koniec kabla USB do podstawy urządzenia. Zapalona czerwona dioda LED będzie sygnalizować ładowanie się urządzenia.

Przyciski i symbole na wyświetlaczu

wyświetlacz powerbreathe k4
wyświetlacz powerbreathe k4

System menu

Do zmiany ustawień i przeglądania wyników w urządzeniu POWERbreathe K4 służy system menu na ekranie LCD. Za pomocą przycisku >> można przełączać się pomiędzy kolejnymi opcjami, a przycisk I służy do wybierania podświetlonej opcji. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć przycisk >> przy ostatniej opcji na ekranie.

menu powerbreathe

Przed treningiem

Profil

Po pierwszym uruchomieniu urządzenie POWERbreathe K4 poprosi o wprowadzenie jednostek miary, wieku, wagi, wzrost oraz płci użytkownika. Informacje te posłużą do oszacowania siły mięśni wdechowych użytkownika i dostarczenia informacji zwrotnych na temat jego wyników. Można je zmienić w dowolnym momencie wybierając z menu konfiguracji.

.

przed treningiem powerbreathe

Konfiguracja obciążenia do treningu

Urządzenie POWERbreathe K4 wytwarza opór (obciążenie) przy wdechu, co działa mniej więcej tak, jak podnoszenie ciężarów dla mięśni oddechowych (przede wszystkim przepony i mięśni międzyżebrowych). Tak jak w innych rodzajach treningu siłowego, opór stawiany przez POWERbreathe K4 musi być ustawiony na poziomie odpowiednim dla użytkownika – tylko to zapewni efektywny trening danych mięśni. Aby uzyskać najlepsze wyniki, trening powinien się odbywać na poziomie, na którym użytkownik jest w stanie „ledwo” ukończyć pełną sesję 30 oddechów. Trening powinien być trudny – im więcej włożonego wysiłku, tym lepszy rezultat. Urządzenie POWERbreathe K4 umożliwia ustawienie obciążenia na dwa różne sposoby: automatyczny oraz ustawienie konkretnej wartości.

Automatyczna konfiguracja obciążenia

Domyślnie urządzenie POWERbreathe K4 jest w trybie automatycznego ustawiania obciążenia (co oznaczone jest przez symbol). Po wybraniu konfiguracji automatycznej urządzenie automatycznie przeliczy wymagane obciążenie na początku każdej sesji treningowej. W ten sposób urządzenie dostosuje obciążenie na początku każdej sesji w miarę wzmacniania się mięśni wdechowych użytkownika.

Automatyczna konfiguracja obciążenia wykonywana jest podczas dwóch pierwszych oddechów w każdej sesji. Podczas tych oddechów nie ma obciążenia, należy oddychać jak najszybciej i jak najgłębiej, aby urządzenie mogło zmierzyć maksymalną wydolność oddechową użytkownika – patrz „Technika oddychania” w rozdziale „Trening” niniejszej instrukcji.

Podczas korzystania z trybu konfiguracji automatycznej może się okazać, że obciążenie jest zbyt duże lub zbyt małe, w wyniku czego oddychanie przez urządzenie staje się zbyt trudne lub zbyt łatwe. Aby zmienić obciążenie, przejść do ekranu zgodnie z poniższą procedurą. Przyciskiem zwiększyć lub zmniejszyć obciążenie do odpowiedniego poziomu. Trening powinien się odbywać na poziomie, na którym użytkownik jest w stanie ukończyć tylko jedną pełną sesję 30 oddechów.

intensywność treningu powerbreathe

Ręczna konfiguracja obciążenia

Konfiguracja ręczna umożliwia samodzielne ustawienie obciążenia oraz jego ręczną regulację w miarę wzmacniania się mięśni oddechowych lub w dowolny inny sposób w celu utrzymania intensywności treningu. Niektórzy użytkownicy preferują większą kontrolę nad obciążeniem, którą ta metoda zapewnia.

Po wybraniu trybu konfiguracji ręcznej należy wprowadzić obciążenie, które będzie stosowane podczas treningu. W tym celu należy przejść do ekranu LEVEL zgodnie z poniższą procedurą. Aby zwiększyć obciążenie, nacisnąć przycisk (przytrzymać go w celu szybkiej zmiany, aby rozpocząć od nowa należy przekroczyć maksymalną wartość 200cmH2O).

obciążenia powerbreathe

W trybie konfiguracji ręcznej dojście do idealnego obciążenia dla treningu może zająć trochę czasu. Podczas każdego kolejnego szkolenia należy stopniowo podnosić obciążenie o 5-10 cmH2O do momentu osiągnięcia poziomu, przy którym jest się w stanie ukończyć tylko jedną pełną sesję 30 oddechów. W miarę upływu czasu i wzmacniania się mięśni oddechowych wykonanie 30 oddechów na tym poziomie stanie się coraz łatwiejsze. Gdy tak się stanie, należy zwiększyć poziom o ok. 5 cmH2O w celu utrzymania intensywności.

Tempo oddychania

Ta funkcja służy wyłącznie do celów pomocniczych. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy należy oddychać wolniej lub zrobić sobie przerwę. Podobnie, jeżeli użytkownik nie jest w stanie oddychać na tyle powoli, aby uaktywnić sygnał dźwiękowy, powinien oddychać w takim tempie, jakie wydaje się odpowiednie.

tempo oddychania powerbreathe

Urządzenie POWERbreathe posiada adaptacyjny system do utrzymywania tempa oddechu na określonym poziomie (patrz również 7.3 Technika oddychania). Pozwala on zapobiec wystąpieniu zawrotów głowy wynikają- cych ze zbyt szybkiego oddychania (hiperwentylacji) podczas ćwiczeń.

Podczas oddychania przez urządzenie POWERbreathe w ramach sesji treningowej, po upływie min. 4,5 sekundy od początku każdego wdechu będzie emitowany sygnał dźwiękowy. Kolejny wdech najlepiej jest rozpoczynać dopiero po usłyszeniu tego sygnału. Sygnał nie zostanie wyemitowany podczas wdechu lub wydechu – dopiero po zakończeniu pełnego oddechu.

Jeżeli wykonanie pełnego oddechu trwało ponad 4,5 sekundy, sygnał zostanie wyemitowany natychmiast po zakończeniu wydechu. Wówczas kolejny oddech można rozpocząć natychmiast. Jeżeli wykonanie pełnego oddechu zajęło mniej niż 4,5 sekundy, należy wstrzymać oddech do momentu usłyszenia sygnału, lub do momentu, w którym wykonanie kolejnego oddechu stanie się konieczne i rozpocząć wdech. W przypadku oddychania szybciej niż jeden oddech na 4,5 sekundy, sygnał nie będzie słyszalny.

Wyłączanie systemu utrzymywania tempa

Jeżeli użytkownik preferuje samemu regulować tempo swojego oddechu, system wspomagania można wyłączyć. W tym celu należy przejść do ekranu i wybrać zgodnie z poniższą procedurą.

utrzymywanie tempa powerbreathe

Wyłączanie dźwięku przycisków

Dźwięki przycisków można wyłączyć przechodząc SOUND do ekranu i wybierając OFF zgodnie z poniższą procedurą.

dźwiek przyciskow powerbreathe

Trening

Podczas treningu urządzenie POWERbreathe K4 stawia odczuwalny opór podczas wdechu. Opór ten jest stopniowo zwiększany podczas pierwszych pięciu oddechów w sesji, po czym uzyskiwane jest pełne obciążenie treningowe. Podczas każdego oddechu można zauważyć, że opór jest najsilniejszy na początku wdechu i stopniowo „łagodnieje” w miarę wypełniania się płuc powietrzem. Jest to skutek zmiennego obciążenia POWERbreathe K4, które zmienia się w trakcie oddechu, aby dopasować się do zmian w sile mięśni oddechowych.

Zalecany harmonogram ćwiczeń z urządzeniem POWERbreathe to dwa razy dziennie po 30 oddechów (raz rano i raz wieczorem).

Rozpoczęcie sesji szkoleniowej

Aby rozpocząć sesję treningową, należy upewnić się, że Głowica Zaworu została prawidłowo zamontowana, a następnie START wybrać głównego z ekranu MENU.

sesja szkoleniowa powerbreathe

Prawidłowe trzymanie urządzenia

Należy stać lub siedzieć w pozycji wyprostowanej i rozluźnionej. Trzymać urządzenie za dolną tylną część, z palcami na kolorowych gumowych powierzchniach. Ręka nie może zakrywać wlotu powietrza. Następnie włożyć urządzenie do ust, tak aby wargi szczelnie przykrywały zewnętrzną osłonę, a zabezpieczenia przed przygryzieniem były przytrzymywane przez górne i dolne zęb.y

technika oddychania powerbreathe

Technika oddychania

technika oddychania powerbreathe

Wdech należy wykonywać jak najmocniej, jak najszybciej i jak najgłębiej

Wypuścić całe powietrze z płuc ,a następnie wykonać szybki, ostry wdech przez ustnik. Nabrać jak najwięcej powietrza jak najszybciej, prostując plecy i rozszerzając klatkę piersiową w miarę wdechu.

technika oddychania powerbreathe

Powoli
wypuścić powietrze

Teraz należy powoli, pasywnie wypuścić powietrze ustami do momentu, aż płuca będą całkowicie puste, rozluźniając mięśnie w klatce piersiowej i ramionach. Przerwać oddychanie do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego (patrz rozdział 6.5) lub potrzeby wykonania kolejnego oddechu. Jeżeli tak jest wygodniej, można podczas wydechu wyjąć urządzenie z ust, a następnie włożyć je ponownie, aby wykonać kolejny wdech.

Spróbować wykonać 30 oddechów wykorzystując opisaną metodę. Pierwsze dwa oddechy będą się wydawały łatwe, ale w miarę wdychania i wydychania powietrza przez urządzenie oddychanie będzie coraz trudniejsze. Wynika to ze zwiększania się obciążenia treningowego.

Do ćwiczeń oddechowych trzeba się przyzwyczaić, w razie potrzeby należy zrobić sobie krótką przerwę podczas sesji. Można również wyjąć urządzenie z ust i sprawdzić na ekranie ile jeszcze zostało oddechów. Aby kontynuować sesję, wystarczy włożyć urządzenie z powrotem do ust i zacząć oddychać dalej. Aby zakończyć sesję treningową, nacisnąć , a następnie wybrać ponownie naciskając przycisk . Po zakończeniu 30 oddechów urządzenie POWERbreathe K4 wyemituje sygnał dźwiękowy oznaczający koniec sesji, a zawór zostanie otwarty.

Oddychanie pod obciążeniem powinno być trudne, ale niebolesne. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy ustawić obciążenie na poziomie odpowiadającym potrzebom użytkownika (patrz rozdział 6.2). Aby zmaksymalizować rezultaty treningu i zapobiec zawrotom głowy wynikającym z hiperwentylacji, należy również oddychać z wykorzystaniem prawidłowej techniki.

Używanie klipsa na nos

Urządzenie POWERbreathe jest wyposażone w klips na nos, który może pomóc w oddychaniu przez usta zamiast przez nos. Jednak że nie jest to wymagane – niektóre osoby wolą ćwiczyć bez klipsa lub zatykając nos palcami.

Utrzymywanie oddechu

Po upływie od czterech do sześciu tygodni treningu dwa razy dziennie po 30 oddechów mięśnie oddechowe powinny być już znacznie wzmocnione, a zadyszka podczas aktywności powinna zdarzać się znacznie rzadziej (patrz rozdział 14). Na tym etapie codzienne stosowanie urządzenia nie będzie już konieczne. Aby utrzymać wzmocnione mięśnie oddechowe i zwiększoną wydolność, wystarczy używać urządzenia co dwa dni, dwa razy dziennie.

Po treningu

Przegląd wyników

Urządzenie POWERbreathe K4 dostarcza informacji zwrotnych na temat odbytych sesji treningowych. Dzięki tym wynikom można monitorować przebieg treningu, optymalizować sesje treningowe i osiągnąć zamierzone cele. Aby przeglądać wynik szkolenia, wybrać opcję TRAIN z menu RESULTS, a następnie wybrać LOAD, POWER, VOLUME lub ENERGY.

sesje treningowe powerbreathe

Usuwanie wyników sesji treningowej

Poszczególne wyniki sesji treningowej mogą być usuwane na ekranie graficznego wyświetlania wyników. Przyciskiem należy przejść do numeru sesji, która ma zostać usunięta, przytrzymać przycisk przez co najmniej 3 sekundy, a następnie wybrać, aby usunąć wyniki dla tej sesji.

sesja treningowa powerbreathe

Aby usunąć wszystkie wyniki treningu z pamięci i zresetować wszystkie inne ustawienia urządzenia, wybrać poniżej.

powerbreathe instrukcja obsługi

Objaśnienie wyników

LOAD (OBCIĄŻENIE) to miara oporu podczas wdechu, jest równoważna „podniesionemu ciężarowi” lub sile przyłożonej przez mięśnie wdechowe. Obciążenie jest mierzone w cmH2O, jednostce ciśnienia często stosowanej w medycynie układu oddechowego do określania ciśnienia wytwarzanego w płucach w wyniku działania mięśni wdechowych. Wyświetlona wartość stanowi największe obciążenie uzyskane w ostatniej sesji treningowej. Im wyższe obciążenie, tym cięższy trening mięśni oddechowych i tym silniejsze mięśnie. Silniejsze mięśnie wdechowe zapewniają większą wydolność podczas oddychania, co prowadzi do ograniczenia przypadków zadyszki.

objaśnienie wyników powerbreathe

POWER (MOC) to miara wydajności mięśni obejmująca siłę i szybkość. Mocniejsze mięśnie są bardziej odporne na zmęczenie przy określonej intensywności pracy, co prowadzi do ograniczenia przypadków bezdechu. Mocniejsze mięśnie pozwalają też wytwarzać większe natężenie przepływu powietrza i zwiększyć zdolność organizmu do neutralizacji kwasu mlekowego podczas intensywnych ćwiczeń. Wyświetlana wartość stanowi średnią moc wszystkich oddechów w sesji.

objaśnienie wyników

VOLUME (OBJĘTOŚĆ) oznacza średnią ilość powietrza wdychanego do płuc na oddech podczas sesji treningowej. Większa objętość oznacza, że oddech jest głębszy, a mięśnie wdechowe są trenowane w całym zakresie ruchu. Aby zmaksymalizować tę wartość, należy oddychać jak najgłębiej. Stosunkowo niewielka objętość może oznaczać, że obciążenie jest zbyt wysokie i użytkownik nie jest w stanie prawidłowo wykonać każdego oddechu.

volume powerbreathe

ENERGY (ENERGIA ODDECHU) to miara pracy mechanicznej (wysiłku) wykonanej podczas oddychania w ramach ostatniej sesji. Jest to wartość obliczana na podstawie siły mięśni wdechowych oraz objętości wdychanego powietrza. Im wyższa wartość energii, tym dłuższy i cięższy był trening.

energy powerbreathe

Monitorowanie zmian

Poprzez monitorowanie zmian w obciążeniu, mocy, objętości i energii w miarę upływu dni i tygodni można obserwować postępy w treningu. Nie należy oczekiwać natychmiastowych wyników – tak jak w przypadku każdego typu treningu wymaga to czasu. Nie należy się również zniechęcać, jeżeli wyniki wahają się z dnia na dzień – jest to normalne, ważna jest ogólna tendencja wzrostowa.

Tryby

Oprócz trybu treningu, urządzenie POWERbreathe K4 jest wyposażone w cztery różne tryby oddychania, które można uruchomić w menu OPTIONS.

Tryb badania

Urządzenie może zostać w dowolnej chwili użyte do szybkiej oceny wydolności mięśni oddechowych. Po wybraniu trybu badania (TEST) poprosi o wykonanie jednego oddechu przez urządzenie bez obciążenia.

instrukcja obsługi powerbreathe

Aby wykonać badanie, należy wypuścić jak najwięcej powietrza z płuc, tak aby były całkowicie opróżnione. Włożyć ustnik do ust i wykonać jak najsilniejszy, jak najszybszy i jak najgłębszy wdech do momentu całkowitego wypełnienia płuc.

Objaśnienie wyników badania

S-INDEX (WSKAŹNIK SIŁY) jest miarą siły mięśni wdechowych. Wskaźnik siły jest opisywany słownie (od Poor – Słabo – do Excellent – Doskonale) na podstawie przewidywanych normalnych wartości siły mięśni wdechowych dla osoby o wieku, wzroście, wadze i płci odpowiadającej użytkownikowi. Te wartości są obliczane w oparciu o dane profilowe (rozdział 6.1). W miarę ćwiczenia mięśni wdechowych w kolejnych tygodniach wskaźnik siły powinien ulegać poprawie.

wskaźnik siły powerbreathe

FLOW (NATĘŻENIE PRZEPŁYWU) to miara maksymalnej prędkości, z jaką powietrze było wciągane do płuc. Pomiar jest oparty o maksymalne zmierzone natężenie przepływu podczas oddechu testowego. Wartość ta daje pojęcie o prędkości, z jaką mięśnie wdechowe użytkownika mogą się kurczyć. W miarę ćwiczenia mięśni wdechowych w kolejnych tygodniach natężenie przepływu powinno ulegać poprawie.

volume powerbreathe

VOLUME (OBJĘTOŚĆ) to miara ilości powietrza wciągniętego do płuc podczas oddechu testowego. W przypadku niektórych osób o wyraźnie osłabionych mięśniach wdechowych, ich trening może poskutkować wdychaniem większej objętości powietrza. U większości jednak wartość ta nie ulegnie podczas treningu znacznej zmianie. Jednak jest ona przydatna do sprawdzenia, czy podczas treningu są wykonywane najgłębsze możliwe oddechy.

powerbreathe volume

Tryb rozgrzewki

Badania wykazały, że standardowa rozgrzewka wykonywana przez ćwiczeniami nie rozgrzewa mięśni oddechowych, co prowadzi do zadyszki na początku ćwiczeń. Urządzenie POWERbreathe K4 może zostać użyte do rozgrzania tych mięśni przez ćwiczeniami z zastosowaniem zmniejszonego obciążenia, pozwalając na uzyskanie lepszej wydolności podczas właściwych ćwiczeń.

Rozgrzewka z użyciem urządzenia obejmuje 30 oddechów przy ok. 80 standardowego obciążenia treningowego, które należy wykonać dwukrotnie z dwuminutową przerwą pomiędzy sesjami. Rozgrzewkę należy wykonać na 5-10 minut przed rozpoczęciem właściwych ćwiczeń, treningu lub zawodów.

rozgrzewka powerbreathe

Tryb schładzania

Podczas ćwiczeń w tkankach i krwi gromadzi się kwas mlekowy, który powoduje dyskomfort i zmęczenie mięśni. Badania wykazały, że oddychanie przy niewielkim obciążeniu po ćwiczeniach powoduje szybszą redukcję kwasu mlekowego (do 16 więcej), co pomaga w odzyskaniu sił i zwiększa wydolność podczas kolejnych ćwiczeń.

Sesja schładzania z użyciem urządzenia POWERbreathe K4 obejmuje 60 oddechów przy niskim obciążeniu. Wybrać COOL z menu MODES rozpocząć schładzanie. Wdychać i wydychać powietrze powoli i głęboko, do momentu wykonania 60 oddechów.

schładzanie powerbreathe

Podłączanie do komputera i instalacja oprogramowania

Oprogramowanie POWERbreathe K4 Breathe-Link umożliwia przeglądanie danych treningowych i badania w czasie rzeczywistym, tworzenie własnych sesji treningowych i rejestrację postępów podczas treningu. Aby zainstalować oprogramowanie i podłączyć urządzenie do komputera, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

 • Włożyć płytę instalacyjną Breathe-Link do napędu CD-ROM komputera.
 • Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie, należy uruchomić go ręcznie przechodząc do folderu napędu CD i klikając odpowiednią ikonę.
 • Aby zainstalować oprogramowanie należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie
 • Po zakończeniu instalacji oprogramowania podłączyć dużą wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB w komputerze
 • Podłączyć wtyczkę mini-USB (małą) do urządzenia POWERbreathe K4
 • Po chwili powinna uruchomić się aplikacja Breathe-Link, a na wyświetlaczu urządzenia powinien pojawić się ekran Breathe-Link
 • Jeżeli aplikacja się nie uruchomi automatycznie, należy uruchomić ją ręcznie klikając na ikonę na pulpicie

Utrzymanie i konserwacja

Urządzenie POWERbreathe K4 jest bardzo wytrzymałe i odporne. Przy zachowaniu kilku zasad konserwacji powinno zachować sprawność przez bardzo długi czas.

Czyszczenie

Podczas użytkowania na urządzeniu POWERbreathe K4 mogą zostać resztki śliny. Należy je często czyścić, aby zachować higienę i dobry stan roboczy.

Regularne czyszczenie

Po każdym treningu należy zdjąć z urządzenia głowicę zaworu (jak pokazano po prawej) i zanurzyć ją na ok. 10 minut w ciepłej wodzie. Następnie należy umieścić głowicę zaworu pod ciepłą bieżącą wodą i na przemian otwierać i zamykać zawór w celu wyczyszczenia wszystkich powierzchni. Strząsnąć nadmiar wody i pozostawić na czystym ręczniku do wyschnięcia.

Wytrzeć samo urządzenie POWERbreathe wilgotną szmatką. Nie zanurzać go w wodzie ani nie wkładać pod bieżącą wodę – może to uszkodzić wewnętrzne podzespoły elektroniczne.

czyszczenie powerbreathe

Zablokowana głowica zaworu

Jeżeli głowica zaworu ulegnie zatkaniu przez zanieczyszczenia lub ślinę, urządzenie nie będzie działać prawidłowo i wyświetli komunikat o błędzie. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia w rozdziale 11.1.

Przechowywanie

Urządzenie należy przechowywać w temperaturze od -10°C do 60°C w załączonej torbie lub innym odpowiednim higienicznym pojemniku. Przed schowaniem należy upewnić się, że urządzenie jest suche.

Kalibracja

Urządzenie należy kalibrować raz w roku, aby utrzymać jego dokładność. Więcej informacji na temat tej procedury można uzyskać od producenta – dane kontaktowe znajdują się na końcu instrukcji.

Usuwanie

Środowisko:

Symbol przekreślonego kosza na kółkach znajdujący się na niniejszym produkcie oznacza, że nie należy go traktować jako odpadu komunalnego. Aby chronić środowisko, produkt należy usunąć poprzez oddanie go do wyznaczonego punktu zbiórki WEEE. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem, firmą zajmującą się usługami komunalnymi lub dystrybutorem, u którego dokonano zakupu produktu.

Usuwanie baterii:

Wbudowana bateria POWERbreathe zawiera substancje mogące zanieczyścić środowisko. Przed oddaniem produktu do oficjalnego punktu zbiórki należy wyjąć baterię zgodnie z poniższym opisem. Baterie należy usuwać oddzielnie, w punkcie zajmującym się recyklingiem baterii.

O treningu mięśni wdechowych

Co to jest oddychanie?

Oddychanie jest to proces polegający na wdychaniu i wydychaniu powietrza z płuc oraz wymianie gazowej pomiędzy płucami a krwią. Podczas wdechu przepona kurczy się, wypycha do dołu i zwiększa objętość klatki piersiowej. Jednocześnie kurczą się również mięśnie międzyżebrowe, wypychając żebra do góry i na zewnątrz, rozszerzając klatkę piersiową i zasysając powietrze do płuc. Podczas wydechu mięśnie wdechowe (przepona i mięśnie międzyżebrowe) rozluźniają się, a w wyniku elastyczności płuc i klatki piersiowej powietrze jest naturalnie wypychane z płuc.

Co wpływa na oddychanie?

Prędkość i głębokość oddechu zależy od wielu czynników, w tym poziomu dwutlenku węgla, tlenu i produktów ubocznych przemiany materii w krwi oraz zmian wprowadzanych świadomie. Podczas ćwiczeń, wzrost zawartości dwutlenku węgla i spadek zawartości tlenu we krwi w wyniku zwiększonej przemiany materii szybko wymusza przyspieszenie oddechu, z min. 10 Litrów/min do czasami aż 220 Litrów/min. To przyspieszenie może nastąpić nawet przy niewielkim wysiłku u osób z problemami z oddychaniem (np. w wyniku choroby układu oddechowego).

Co to jest zadyszka?

W miarę jak mięśnie oddechowe zwiększają wysiłek w celu uzyskania szybszego i głębszego oddechu spełniającego wymagania metaboliczne,

zaczynają się męczyć. W odpowiedzi na zmęczenie mięśni wdechowych w mózgu powstaje uczucie dyskomfortu, które zmusza nas do odpoczynku, pozwalając na regenerację mięśni oddechowych zanim ulegną takiemu zmęczeniu, że nie będą w stanie funkcjonować. To zjawisko nazywane jest zadyszką – jest to główny czynnik powodujący wyczerpanie i ograniczający ćwiczenia.

Czy zmęczenie mięśni wdechowych ma jeszcze jakieś inne skutki?

W odpowiedzi na zmęczenie mięśni oddechowych ciało dodatkowo przekierowuje do nich krew z innych pracujących mięśni. Wspomaga to pracę mięśni oddechowych, ale pogarsza pracę innych mięśni, do których nie dopływa wystarczająca ilość krwi. To również ogranicza możliwości ćwiczeń.

Co to jest trening mięśni wdechowych?

Mięśnie oddechowe, tak jak każde inne, można ćwiczyć, tak aby były odporniejsze na zmęczenie. Ta odporność ogranicza występowanie zadyszki i zwiększa możliwości ćwiczeń.

Urządzenie POWERbreathe K4 trenuje mięśnie oddechowe na zasadzie treningu siłowego. Wytwarza ono opór przy wdechu, zmuszając mięśnie wdechowe do cięższej pracy podczas wciągania powietrza do płuc. Umożliwia to trening mięśni oddechowych na tej samej zasadzie, na jakiej podnoszenie ciężarów umożliwia trening mięśni dwugłowych ramion.

Wykrywanie i usuwanie usterek, najczęściej zadawane pytania

1. W trybie konfiguracji automatycznej urządzenie ustawia niskie obciążenie i oddychanie jest bardzo łatwe.

W trybie konfiguracji automatycznej urządzenie ustawia obciążenie treningowe na podstawie prędkości i głębokości wdechu podczas pierwszych dwóch oddechów w sesji. Im silniejszy wdech podczas tych oddechów, tym wyższe zostanie ustawione obciążenie. Jeżeli użytkownik oddycha najsilniej jak potrafi, ale obciążenie nadal jest zbyt małe, należy ustawić poziom ręcznie zgodnie z opisem w rozdziale 6.3

2. Opór przy wdechu jest zbyt duży, oddychanie przez urządzenie jest niemożliwe.

Jeżeli oddychanie przez urządzenie POWERbreathe K4 jest niemożliwe, należy zdjąć głowicę zaworu i sprawdzić, czy zawór może się swobodnie otwierać i zamykać. W razie konieczności należy wyczyścić zawór zgodnie z opisem w rozdziale 11.1. Następnie podłączyć głowicę do urządzenia upewniając się, że została prawidłowo przymocowana. Sprawdzić ustawienia obciążenia zgodnie z rozdziałem 6.2 i ponownie przystąpić do treningu.

3. Urządzenie nie chce się włączyć.

Jeżeli urządzenie POWERbreathe K4 nie chce się włączyć, bateria może być całkowicie rozładowana. Urządzenia można będzie używać po podłączeniu do sieci za pomocą załączonej wtyczki i kabla USB.

4. Urządzenie włącza się, ale nie reaguje na naciskanie przycisków.

Nacisnąć i przytrzymać przyciski i przez przynajmniej 3 sekundy, a następnie zwolnić. Spowoduje to zresetowanie i wyłączenie urządzenia.

5. Ustnik uległ odbarwieniu lub jest nieprzezroczysty

Jeżeli ustnik będzie zanurzony w wodzie lub środku dezynfekującym przez dłuższy czas, materiał może pochłonąć niewielką ilość wilgoci, co prowadzi do odbarwienia lub utraty przejrzystości. W takim przypadku należy pozostawić ustnik do wyschnięcia na czystym ręczniku, a zmiany stopniowo znikną.

6. Podczas ćwiczeń wytwarzane jest bardzo dużo śliny – czy można temu jakoś zapobiec?

Jeżeli podczas ćwiczeń wytwarzane jest zbyt dużo śliny, należy robić przerwy podczas treningu, aby pozbywać się jej nadmiaru. Pomóc może również wyjmowanie urządzenia z ust podczas wydechu. Nie spowoduje to pogorszenia jakości treningu podczas wdechu.

7. Głowica zaworu została wyczyszczona, ale nadal pokazuje się komunikat błędu „Proszę Wyczyścić Zawór”.

Czasami głowica może ulec zapchaniu bardzo dużymi ilościami zanieczyszczeń lub śliny. Upewnić się, że głowica została całkowicie zanurzona i obracać nią w celu uwolnienia wszelkich pochwyconych zanieczyszczeń. Po ponownym montażu głowicy upewnić się, że jest ona odpowiednio przymocowana do urządzenia – nie mogą być widoczne żadne przerwy.

8. Jak często należy czyścić głowicę zaworu?

Głowicę zaworu należy czyścić po każdej sesji treningowej, aby utrzymać higienę i efektywność pracy.

9. Podczas oddychania nie czuć żadnego oporu do momentu wykonania kilku oddechów.

Podczas dwóch pierwszych oddechów każdej sesji treningowej urządzenie POWERbreathe K4 wykonuje pomiary oddychania. Podczas tych dwóch oddechów nie będzie żadnego oporu. Podczas trzeciego i czwartego oddechu stopniowo wprowadzane jest obciążenie treningowe, a piąty i kolejne oddechy odbywają się z pełnym obciążeniem.

10. Nie słychać sygnału pomocniczego

W przypadku oddychania szybciej niż jeden oddech na 4,5 sekundy, sygnał nie będzie słyszalny. Po wydechu należy odczekać na sygnał (patrz rozdział 6.5).

11. Jak ciężki powinny być trening?

Trening z urządzeniem POWERbreathe K4 to forma treningu siłowego – przypomina ćwiczenia z użyciem ciężarków na siłowni. Wykonywanie wdechu pod obciążeniem powinno być trudne, a najlepsze wyniki można uzyskać przy takim oporze, przy którym możliwe jest ukończenie tylko jednej sesji 30 oddechów. Tak jak przy każdym innym treningu – im więcej włożonego wysiłku, tym lepszy rezultat.

12. Wyniki są bardzo zróżnicowane, czy to normalne?

Oddychanie jest ze swojej natury czynnością bardzo zmienną i trudną do dokładnej kontroli. Na początku treningu z urządzeniem POWERbreathe K4 wyniki z kolejnych sesji treningowych mogą być bardzo różne.

13. Obciążenie zdaje się zanikać pod koniec oddechu, czy to normalne?

Urządzenie POWERbreathe K4 wytwarza opór przy wdechu, który różni się w zależności od objętości wciągniętego powietrza. W celu osiągnięcia optymalnej efektywności treningu obciążenie to powinno być dostosowane do charakterystyki siły mięśni wdechowych. Będzie ono największe na samym początku oddechu i będzie zmniejszać się prawie do zera na końcu oddechu.

14. Czy wyświetlona objętość odpowiada pojemności płuc?

Objętość wyświetlana podczas badania lub sesji treningowej odpowiada ilości wciągniętego powietrza. Wartość ta jest zwykle niższa niż pojemność płuc mierzona podczas spirometrii. Wynika to głównie z różnicy w temperaturze i wilgotności powietrza w danych warunkach pomiarowych.

15. Co to jest cmH2O?

CmH2O oznacza centymetry słupa wody – jest to standardowa medyczna jednostka ciśnienia. Obciążenie mięśni oddechowych jest mierzone właśnie w tych jednostkach – jako wartość odpowiadająca ciśnieniu generowanemu przez mięśnie oddechowe w płucach podczas pracy z obciążeniem wytwarzanym przez urządzenie POWERbreathe K4.

16. Jak obliczany jest wskaźnik siły?

Wskaźnik siły to miara siły mięśni wdechowych oparta o maksymalne natężenie przepływu wdychanego powietrza, jakie może wytworzyć użytkownik. Sposób obliczania wskaźnika siły jest oparty o naukowe badania charakterystyki siły i prędkości mięśni wdechowych.

17. Czy tego samego urządzenia POWERbreathe K4 może używać więcej niż jedna osoba?

Ze względów higienicznych zalecamy, aby użytkownicy nie współdzielili jednej głowicy zaworu POWERbreathe K4. Jednakże można dokupić dodatkowe głowice, które mogą być używane z jednym urządzeniem.

18. Co jeśli nie widać żadnej poprawy?

Jeżeli nie widać żadnej poprawy podczas treningu lub wyniki nie stają się coraz lepsze, należy spróbować trenować przy wyższym obciążeniu (patrz rozdział 6.2). Ważne jest, aby trening był trudny – tylko wtedy siła mięśni wdechowych będzie się zwiększać. Należy jednak pamiętać że po 6-8 tygodniach wyniki najczęściej się stabilizują. Po tym czasie należy starać się utrzymać zwiększoną wydolność oddechową poprzez regularne ćwiczenie (patrz rozdział 7.5).

19. Co jeśli użytkownik kaszlnie podczas wykonywania oddechu?

Jeżeli tak się stanie, należy wyjąć urządzenie z ust i odpocząć do momentu uspokojenia. Następnie ponownie włożyć urządzenie do ust i kontynuować sesję.

[FM_form id="1"]