tel: 507 507 004
e-mail: sklep@elektrostymulatory.net
Oferta na Allegro.pl
Facebook
Instagram YouTube

Trenażer oddechowy PowerBreathe K-Series – Instrukcja Obsługi

Pierwsze na świecie inteligentne cyfrowe urządzenie do treningu oddechu

Opis produktu

powerbreathe kseries instrukcja obslugi

Wstęp

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zakup elektronicznego urządzenia do treningu mięśni wdechowych POWERbreathe K5.

Urządzenie wzmocni Państwa mięśnie oddechowe, co ograniczy przypadki zadyszki podczas ćwiczeń lub aktywności. Jest ono przydatne zarówno dla sportowców, jak i dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego, np. POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc).

POWERbreathe K5 wytwarza opór przy wdechu za pomocą sterowanego elektronicznie zaworu szybkozamykającego. Zmusza to mięśnie oddechowe do cięższej pracy i w ten sposób je wzmacnia – działa to podobnie jak wzmacnianie mięśni ramion poprzez podnoszenie ciężarów. W miarę oddychania przez POWERbreathe K5 wdech będzie stopniowo stawał się coraz trudniejszy. Wynika to z natury treningu siłowego mięśni wdechowych (przepony i mięśni międzyżebrowych). Podczas wydechu nie ma żadnego oporu, można to robić normalnie, dzięki czemu mięśnie klatki piersiowej i oddechowe mogą się rozluźnić i w sposób naturalny wypchnąć powietrze z płuc.

Obciążenie wytwarzane przez POWERbreathe K5 reaguje na dynamiczne zmiany w sile mięśni oddechowych podczas całości oddechu i na początku każdego treningu automatycznie dostosowuje się do zwiększonej siły mięśni wdechowych. Po każdym treningu lub badaniu na ekranie wyświetlane są wyniki, można je też wyświetlać „w czasie rzeczywistym” za pomocą dołączonego oprogramowania komputerowego Breathe-Link, które umożliwia uzyskanie największej efektywności treningu.

Ćwiczenia z POWERbreathe K5 zakładają serie po 30 oddechów dwa razy dziennie, co zwykle zabiera tylko kilka minut, a efekty będą widoczne już po kilku tygodniach, pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Urządzenie POWERbreathe K5 może również być stosowane do rozgrzewki i schładzania mięśni oddechowych przed i po ćwiczeniach.

Środki ostrożności

Urządzenie POWERbreathe K5 może być stosowane praktycznie przez wszystkich, a jego prawidłowe użytkowanie nie niesie z sobą żadnych szkodliwych efektów ubocznych. Aby zapewnić użytkowanie urządzenia w sposób prawidłowy i bezpieczny należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.

Przeciwwskazania

Trening mięśni wdechowych, np. za pomocą POWERbreathe, powoduje wytwarzanie się podciśnienia w klatce piersiowej, gardle, uszach i zatokach. Nie należy używać urządzenia w następujących przypadkach:

 • Odma samoistna (odma opłucnowa niewynikająca z urazu, np. złamania żebra)
 • Odma opłucnowa wynikająca z nie w pełni zaleczonego urazu
 • Pęknięty bębenek, który nie zregenerował się w pełni, lub jakiekolwiek inne schorzenie bębenka
 • Astma z niewielkim odczuwaniem objawów, z częstymi zaostrzeniami
 • Zauważalny wzrost objętości i ciśnienia końcowo-rozkurczowego w lewej komorze
 • Pogarszające się oznaki i objawy niewydolności serca po treningu mięśni oddechowych/wdechowych

Przeznaczenie:

Trening mięśni wdechowych, np. za pomocą POWERbreathe, powoduje wytwarzanie się podciśnienia w klatce piersiowej, gardle, uszach i zatokach. Nie należy używać urządzenia w następujących przypadkach:

 • Urządzenie POWERbreathe K5 służy wyłącznie do ćwiczenia mięśni wdechowych Nie ma żadnego innego wyraźnego lub dorozumianego zastosowania
 • Produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, monitorowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom
 • Urządzenie POWERbreathe K5 nie jest przeznaczone dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, czy umysłowych. Powinny one korzystać z urządzenia pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu odpowiednich instrukcji.
 • Osoby poniżej 16 roku życia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych
 • Urządzenie zawiera drobne części i nie nadaje się dla dzieci poniżej 7 roku życia

Skrócona instrukcja obsługi

ładowanie powerbreathe

Ładowanie

Podłączyć załączoną ładowarkę mini-USB. Pozostawić na 16 godzin do pełnego naładowania – czerwona dioda LED wyłączy się po całkowitym naładowaniu.

zasilanie włączone powerbreathe

Zasilanie włączone

Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez ok. 1 sekundę. Poczekać na pojawienie się ekranu MENU.

tryb treningu powerbreathe

Rozpoczęcie trybu treningu

Upewnić się, że ustnik i głowica zaworu zostały prawidłowo przymocowane do urządzenia. Nacisnąć przycisk MENU na ekranie , aby wybrać START.

Wykonać jak najsilniejszy, jak najszybszy i jak najgłębszy wdech

Wykonać jak najsilniejszy, jak najszybszy i jak najgłębszy wdech przez ustnik. Powoli wypuszczać powietrze do momentu, aż płuca będą całkowicie opróżnione, a następnie odczekać na sygnał dźwiękowy (w zależności od preferencji, podczas wydechu można wyjąć urządzenie z ust). Czynność powtórzyć przez 30 kompletnych oddechów.

wyniki powerbreathe

Sprawdzić wyniki

Po wykonaniu 30 oddechów automatycznie pojawi się menu (wyniki). Przyciskiem  RESULTS można przełączać pomiędzy kolejnymi parametrami wynikowymi , następnie nacisnąć I ,aby wyświetlić dany parametr.

czyszczenie głowicy zaworu powerbreathe

Oczyścić głowicę zaworu

Po zakończeniu treningu odłączyć głowicę zaworu i zanurzyć ją w ciepłej wodzie. Następnie spłukać głowicę pod ciepłą bieżącą wodą i pozostawić na czystym ręczniku do wyschnięcia.

Podstawy

Ładowanie

Wyjąć urządzenie POWERbreathe K5 i zasilacz z opakowania. Aby urządzenie mogło być użytkowane bez podłączenia do sieci, należy je naładować zgodnie z instrukcją poniżej. Urządzenie może być również użytkowane po podłączeniu do sieci za pomocą dołączonego zasilacza/ładowarki.

1. Podłączyć kabel USB do zasilacza, a następnie zasilacz do odpowiedniego gniazdka ściennego.

pokrywa gniazdka ładowania

2. Wyjąć pokrywę gniazda ładowania z podstawy urządzenia.

kabel powerbreathe ładowanie

3. Podłączyć drugi koniec kabla USB do podstawy urządzenia. Zapalona czerwo- na dioda LED będzie sygnalizować ładowanie się urządzenia.

Przyciski i symbole na wyświetlaczu

wyświetlacz powerbreathe
wyświetlacz powerbreathe

System menu

Do zmiany ustawień i przeglądania wyników w urządzeniu POWERbreathe K5 służy system menu na ekranie LCD. Za pomocą przycisku >> można przełączać się pomiędzy kolejnymi opcjami, a przycisk I służy do wybierania podświetlonej opcji. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć >> przy ostatniej opcji na ekranie.

system menu powerbreathe

Przed treningiem

Profil

Po pierwszym uruchomieniu urządzenie POWERbreathe K5 poprosi o wprowadzenie jednostek miary, wieku, wagi, wzrostu oraz płci użytkownika. Informacje te posłużą do oszacowania siły mięśni wdechowych użytkownika i dostarczenia informacji zwrotnych na temat jego wyników. Można je zmienić w dowolnym momencie wybierając z menu konfiguracji SET-UP opcję PROFILE.

.

profil treningu powerbreathe

Konfiguracja obciążenia do treningu

Urządzenie POWERbreathe K5 wytwarza opór (obciążenie) przy wdechu, co działa mniej więcej tak, jak podnoszenie ciężarów dla mięśni oddechowych (przede wszystkim przepony i mięśni międzyżebrowych). Tak jak w innych rodzajach treningu siłowego, opór stawiany przez POWERbreathe K5 musi być ustawiony na poziomie odpowiednim dla użytkownika – tylko to zapewni efektywny trening danych mięśni. Aby uzyskać najlepsze wyniki, trening powinien się odbywać na poziomie, na którym użytkownik jest w stanie „ledwo” ukończyć pełną sesję 30 oddechów. Trening powinien być trudny – im więcej włożonego wysiłku, tym lepszy rezultat. Urządzenie POWERbreathe K5 umożliwia ustawienie obciążenia na dwa różne sposoby: automatyczny (AUTO) oraz ustawienie konkretnej wartości (MANUAL).

Automatyczna konfiguracja obciążenia

Domyślnie urządzenie POWERbreathe K5 jest w trybie automatycznego ustawiania obciążenia (co oznaczone jest przez symbol ). Po wybraniu konfiguracji automatycznej urządzenie automatycznie przeliczy wymagane obciążenie na początku każdej sesji treningowej. W ten sposób urządzenie dostosuje obciążenie na początku każdej sesji w miarę wzmacniania się mięśni wdechowych użytkownika.

Automatyczna konfiguracja obciążenia wykonywana jest podczas dwóch pierwszych oddechów w każdej sesji. Podczas tych oddechów nie ma obciążenia, należy oddychać jak najszybciej i jak najgłębiej, aby urządzenie mogło zmierzyć maksymalną wydolność oddechową użytkownika – patrz „Technika oddychania” w rozdziale „Trening” niniejszej instrukcji.

Dostosowanie intensywności treningu

Podczas korzystania z trybu konfiguracji automatycznej może się okazać, że obciążenie jest zbyt duże lub zbyt małe, w wyniku czego oddychanie przez urządzenie staje się zbyt trudne lub zbyt łatwe. Aby zmienić obciążenie, przejść do ekranu zgodnie z poniższą procedurą. Przyciskiem zwiększyć lub zmniejszyć obciążenie do odpowiedniego poziomu. Trening powinien się odbywać na poziomie, na którym użytkownik jest w stanie ukończyć tylko jedną pełną sesję 30 oddechów.

intensywność treningu powerbreathe

Ręczna konfiguracja obciążenia

Konfiguracja ręczna umożliwia samodzielne ustawienie obciążenia oraz jego ręczną regulację w miarę wzmacniania się mięśni oddechowych lub w dowolny inny sposób w celu utrzymania intensywności treningu. Niektórzy użytkownicy preferują większą kontrolę nad obciążeniem, którą ta metoda zapewnia.

Dostosowanie intensywności treningu

Po wybraniu trybu konfiguracji ręcznej należy wprowadzić obciążenie, które będzie stosowane podczas treningu. W tym celu należy przejść do ekranu zgodnie z poniższą procedurą. Aby zwiększyć obciążenie, nacisnąć przycisk (przytrzymać go w celu szybkiej zmiany, aby rozpocząć od nowa należy przekroczyć maksymalną wartość 200cmH2O).

ręczna konfiguracja obciążenia powerbreathe

Tempo oddychania

Ta funkcja służy wyłącznie do celów pomocniczych. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy należy oddychać wolniej lub zrobić sobie przerwę. Podobnie, jeżeli użytkownik nie jest w stanie oddychać na tyle powoli, aby uaktywnić sygnał dźwiękowy, powinien oddychać w takim tempie, jakie wydaje się odpowiednie.

Urządzenie POWERbreathe posiada adaptacyjny system do utrzymywania tempa oddechu na określonym poziomie (patrz również 7.3 Technika oddychania). Pozwala on zapobiec wystąpieniu zawrotów głowy wynikają- cych ze zbyt szybkiego oddychania (hiperwentylacji) podczas ćwiczeń.

Podczas oddychania przez urządzenie POWERbreathe w ramach sesji treningowej, po upływie min. 4,5 sekundy od początku każdego wdechu będzie emitowany sygnał dźwiękowy. Kolejny wdech najlepiej jest rozpoczynać dopiero po usłyszeniu tego sygnału. Sygnał nie zostanie wyemitowany podczas wdechu lub wydechu – dopiero po zakończeniu pełnego oddechu.

Jeżeli wykonanie pełnego oddechu trwało ponad 4,5 sekundy, sygnał zostanie wyemitowany natychmiast po zakończeniu wydechu. Wówczas kolejny oddech można rozpocząć natychmiast. Jeżeli wykonanie pełnego oddechu zajęło mniej niż 4,5 sekundy, należy wstrzymać oddech do momentu usłyszenia sygnału, lub do momentu, w którym wykonanie kolejnego oddechu stanie się konieczne i rozpocząć wdech. W przypadku oddychania szybciej niż jeden oddech na 4,5 sekundy, sygnał nie będzie słyszalny.

tempo oddychania powerbreathe

Wyłączanie systemu utrzymywania tempa

Jeżeli użytkownik preferuje samemu regulować tempo swojego oddechu, system wspomagania można wyłączyć. W tym celu należy przejść do ekranu PACING  i wybrać  OFF zgodnie z poniższą procedurą.

system utrzymywania tempa powerbreathe

Wyłączanie dźwięku przycisków

Dźwięki przycisków można wyłączyć przechodząc do ekranu SOUND  i wybierając OFF.

wyłączanie dźwięków powerbreathe

Trening

Podczas treningu urządzenie POWERbreathe K5 stawia odczuwalny opór podczas wdechu. Opór ten jest stopniowo zwiększany podczas pierwszych pięciu oddechów w sesji, po czym uzyskiwane jest pełne obciążenie treningowe. Podczas każdego oddechu można zauważyć, że opór jest najsilniejszy na początku wdechu i stopniowo „łagodnieje” w miarę wypełniania się płuc powietrzem. Jest to skutek zmiennego obciążenia POWERbreathe K5, które zmienia się w trakcie oddechu, aby dopasować się do zmian w sile mięśni oddechowych.

Rozpoczęcie sesji szkoleniowej

Aby rozpocząć sesję treningową, należy upewnić się, że Głowica Zaworu została prawidłowo zamontowana, a następnie wybrać START z ekranu MENU głównego.

sesja szkoleniowa powerbreathe

Prawidłowe trzymanie urządzenia

Należy stać lub siedzieć w pozycji wyprostowanej i rozluźnionej. Trzymać urządzenie za dolną tylną część, z palcami na kolorowych gumowych powierzchniach. Ręka nie może zakrywać wlotu powietrza. Następnie włożyć urządzenie do ust, tak aby wargi szczelnie przykrywały zewnętrzną osłonę, a zabezpieczenia przed przygryzieniem były przytrzymywane przez górne i dolne zęb.y

trzymanie powerbreathe

Technika oddychania

technika oddychania powerbreathe

Wdech należy wykonywać jak najmocniej, jak najszybciej i jak najgłębiej

technika oddychania trenażer

Powoli wypuścić powietrze

Używanie klipsa na nos

Urządzenie POWERbreathe jest wyposażone w klips na nos, który może pomóc w oddychaniu przez usta zamiast przez nos. Jednakże nie jest to wymagane – niektóre osoby wolą ćwiczyć bez klipsa lub zatykając nos palcami.

Utrzymywanie oddechu

Po upływie od czterech do sześciu tygodni treningu dwa razy dziennie po 30 oddechów mięśnie oddechowe powinny być już znacznie wzmocnione, a zadyszka podczas aktywności powinna zdarzać się znacznie rzadziej (patrz rozdział 14). Na tym etapie codzienne stosowanie urządzenia nie będzie już konieczne. Aby utrzymać wzmocnione mięśnie oddechowe i zwiększoną wydolność, wystarczy używać urządzenia co dwa dni, wa razy dziennie.

Po treninigu

Przegląd wyników

Urządzenie POWERbreathe K5 dostarcza informacji zwrotnych na temat odbytych sesji treningowych. Dzięki tym wynikom można monitorować przebieg treningu, optymalizować sesje treningowe i osiągnąć zamierzone cele. Aby przeglądać wynik szkolenia, wybrać opcję TRAIN z menu , a następnie wybrać LOAD, POWER, VOLUME lub ENERGY.

przegląd wyników powerbreathe

Usuwanie wyników sesji treningowej

Poszczególne wyniki sesji treningowej mogą być usuwane na ekranie graficznego wyświetlania wyników. Przyciskiem należy przejść do numeru sesji, która ma zostać usunięta, przytrzymać przycisk przez co najmniej 3 sekundy, a następnie wybrać, aby usunąć wyniki dla tej sesji.

usuwanie wyników powerbreathe

Objaśnienie wyników

LOAD (OBCIĄŻENIE) to miara oporu podczas wdechu, jest równoważna „podniesionemu ciężarowi” lub sile przyłożonej przez mięśnie wdechowe. Obciążenie jest mierzone w cmH2O, jednostce ciśnienia często stosowanej w medycynie układu oddechowego do określania ciśnienia wytwarzanego w płucach w wyniku działania mięśni wdechowych. Wyświetlona wartość stanowi największe obciążenie uzyskane w ostatniej sesji treningowej. Im wyższe obciążenie, tym cięższy trening mięśni oddechowych i tym silniejsze mięśnie. Silniejsze mięśnie wdechowe zapewniają większą wydolność podczas oddychania, co prowadzi do ograniczenia przypadków zadyszki.

POWER (MOC) to miara wydajności mięśni obejmująca siłę i szybkość. Mocniejsze mięśnie są bardziej odporne na zmęczenie przy określonej intensywności pracy, co prowadzi do ograniczenia przypadków bezdechu. Mocniejsze mięśnie pozwalają też wytwarzać większe natężenie przepływu powietrza i zwiększyć zdolność organizmu do neutralizacji kwasu mlekowego podczas intensywnych ćwiczeń. Wyświetlana wartość stanowi średnią moc wszystkich oddechów w sesji.

VOLUME (OBJĘTOŚĆ) oznacza średnią ilość powietrza wdychanego do płuc na oddech podczas sesji treningowej. Większa objętość oznacza, że oddech jest głębszy, a mięśnie wdechowe są trenowane w całym zakresie ruchu. Aby zmaksymalizować tę wartość, należy oddychać jak najgłębiej. Stosunkowo niewielka objętość może oznaczać, że obciążenie jest zbyt wysokie i użytkownik nie jest w stanie prawidłowo wykonać każdego oddechu.

ENERGY (ENERGIA ODDECHU) to miara pracy mechanicznej (wysiłku) wykonanej podczas oddychania w ramach ostatniej sesji. Jest to wartość obliczana na podstawie siły mięśni wdechowych oraz objętości wdychanego powietrza. Im wyższa wartość energii, tym dłuższy i cięższy był trening.

Tryby

Oprócz trybu treningu, urządzenie POWERbreathe K5 jest wyposażone w cztery różne tryby oddychania, które można uruchomić w menu OPTIONS.

Tryb badania

Urządzenie może zostać w dowolnej chwili użyte do szybkiej oceny wydolności mięśni oddechowych. Po wybraniu trybu badania (TEST) poprosi o wykonanie jednego oddechu przez urządzenie bez obciążenia.

badanie powerbreathe

Aby wykonać badanie, należy wypuścić jak najwięcej powietrza z płuc, tak aby były całkowicie opróżnione. Włożyć ustnik do ust i wykonać jak najsilniejszy, jak najszybszy i jak najgłębszy wdech do momentu całkowitego wypełnienia płuc.

Po wykonaniu oddechu urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy na znak zakończenia badania – wówczas można wyjąć urządzenie z ust. Na ekranie automatycznie pojawi się menu wyników badania. Przyciskami i >> i I można przełączać się pomiędzy parametrami i je przeglądać: (wskaźnik siły), (natężenie przepływu), (objętość).

Objaśnienie wyników badania

S-INDEX (WSKAŹNIK SIŁY) jest miarą siły mięśni wdechowych. Wskaźnik siły jest opisywany słownie (od Poor – Słabo – do Excellent – Doskonale) na podstawie przewidywanych normalnych wartości siły mięśni wdechowych dla osoby o wieku, wzroście, wadze i płci odpowiadającej użytkownikowi. Te wartości są obliczane w oparciu o dane profilowe (rozdział 6.1). W miarę ćwiczenia mięśni wdechowych w kolejnych tygodniach wskaźnik siły powinien ulegać poprawie.

FLOW (NATĘŻENIE PRZEPŁYWU) to miara maksymalnej prędkości, z jaką powietrze było wciągane do płuc. Pomiar jest oparty o maksymalne zmierzone natężenie przepływu podczas oddechu testowego. Wartość ta daje pojęcie o prędkości, z jaką mięśnie wdechowe użytkownika mogą się kurczyć. W miarę ćwiczenia mięśni wdechowych w kolejnych tygodniach natężenie przepływu powinno ulegać poprawie.

VOLUME (OBJĘTOŚĆ) to miara ilości powietrza wciągniętego do płuc podczas oddechu testowego. W przypadku niektórych osób o wyraźnie osłabionych mięśniach wdechowych, ich trening może poskutkować wdychaniem większej objętości powietrza. U większości jednak wartość ta nie ulegnie podczas treningu znacznej zmianie. Jednak jest ona przydatna do sprawdzenia, czy podczas treningu są wykonywane najgłębsze możliwe oddechy.

Tryb rozgrzewki

Badania wykazały, że standardowa rozgrzewka wykonywana przez ćwiczeniami nie rozgrzewa mięśni oddechowych, co prowadzi do zadyszki na początku ćwiczeń. Urządzenie POWERbreathe K5 może zostać użyte do rozgrzania tych mięśni przez ćwiczeniami z zastosowaniem zmniejszonego obciążenia, pozwalając na uzyskanie lepszej wydolności podczas właściwych ćwiczeń.

Rozgrzewka z użyciem urządzenia obejmuje 30 oddechów przy ok. 80 standardowego obciążenia treningowego, które należy wykonać dwukrotnie z dwuminutową przerwą pomiędzy sesjami. Rozgrzewkę należy wykonać na 5-10 minut przed rozpoczęciem właściwych ćwiczeń, treningu lub zawodów.

rozgrzewka powerbreathe

Tryb schładzania

Podczas ćwiczeń w tkankach i krwi gromadzi się kwas mlekowy, który powoduje dyskomfort i zmęczenie mięśni. Badania wykazały, że oddychanie przy niewielkim obciążeniu po ćwiczeniach powoduje szybszą redukcję kwasu mlekowego (do 16 więcej), co pomaga w odzyskaniu sił i zwiększa wydolność podczas kolejnych ćwiczeń.

Sesja schładzania z użyciem urządzenia POWERbreathe K5 obejmuje 60 oddechów przy niskim obciążeniu. Wybrać COOL z menu MODES rozpocząć schładzanie. Wdychać i wydychać powietrze powoli i głęboko, do momentu wykonania 60 oddechów.

schładzanie powerbreathe

Tryb treningu własnego

Ten tryb pozwala na uruchomienie sesji treningowych samodzielnie utworzonych przez użytkownika na komputerze z użyciem oprogramowania POWERbreathe Breathe-Link. Własne sesje treningowe mogą składać się z 3-60 oddechów, z konfigurowalnym obciążeniem dla każdego oddechu. Ponieważ obciążenia są ustawiane indywidualnie dla każdego oddechu na komputerze, w tym trybie nie są dostępne standardowe ustawienia obciążenia (Ręczne i Automatyczne). Tworzenie i przesyłanie własnych programów treningowych zostało opisane w instrukcji oprogramowania.

trening własny powerbreathe

Podłączanie do komputera i instalacja oprogramowania

Oprogramowanie POWERbreathe K5 Breathe-Link umożliwia przeglądanie danych treningowych i badania w czasie rzeczywistym, tworzenie własnych sesji treningowych i rejestrację postępów podczas treningu. Aby zainstalować oprogramowanie i podłączyć urządzenie do komputera, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

 • Włożyć płytę instalacyjną Breathe-Link do napędu CD-ROM komputera.
 • Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie, należy uruchomić go ręcznie przechodząc do folderu napędu CD i klikając odpowiednią ikonę.
 • Aby zainstalować oprogramowanie należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie
 • Po zakończeniu instalacji oprogramowania podłączyć dużą wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB w komputerze
 • Podłączyć wtyczkę mini-USB (małą) do urządzenia POWERbreathe K5
 • Po chwili powinna uruchomić się aplikacja Breathe-Link, a na wyświetlaczu urządzenia powinien pojawić się ekran Breathe-Link
 • Jeżeli aplikacja się nie uruchomi automatycznie, należy uruchomić ją ręcznie klikając na ikonę na pulpicie

podłączenie do komputera powerbreathe

Utrzymanie i konserwacja

Urządzenie POWERbreathe K5 jest bardzo wytrzymałe i odporne. Przy zachowaniu kilku zasad konserwacji powinno zachować sprawność przez bardzo długi czas. Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

Czyszczenie

Podczas użytkowania na urządzeniu POWERbreathe K5 mogą zostać resztki śliny. Należy je często czyścić, aby zachować higienę i dobry stan roboczy.

Regularne czyszczenie

Po każdym treningu należy zdjąć z urządzenia głowicę zaworu (jak pokazano po prawej) i zanurzyć ją na ok. 10 minut w ciepłej wodzie. Następnie należy umieścić głowicę zaworu pod ciepłą bieżącą wodą i na przemian otwierać i zamykać zawór w celu wyczyszczenia wszystkich powierzchni. Strząsnąć nadmiar wody i pozostawić na czystym ręczniku do wyschnięcia.

Wytrzeć samo urządzenie POWERbreathe wilgotną szmatką. Nie zanurzać go w wodzie ani nie wkładać pod bieżącą wodę – może to uszkodzić wewnętrzne podzespoły elektroniczne.

czyszczenie powerbreathe

Zablokowana głowica zaworu

Jeżeli głowica zaworu ulegnie zatkaniu przez zanieczyszczenia lub ślinę, urządzenie nie będzie działać prawidłowo i wyświetli komunikat o błędzie. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia

Przechowywanie

Urządzenie należy przechowywać w temperaturze od -10°C do 60°C w załączonej torbie lub innym odpowiednim higienicznym pojemniku. Przed schowaniem należy upewnić się, że urządzenie jest suche.

Kalibracja

Urządzenie należy kalibrować raz w roku, aby utrzymać jego dokładność. Więcej informacji na temat tej procedury można uzyskać od producenta – dane kontaktowe znajdują się na końcu instrukcji.

Usuwanie

Środowisko:

Symbol przekreślonego kosza na kółkach znajdujący się na niniejszym produkcie oznacza, że nie należy go traktować jako odpadu komunalnego. Aby chronić środowisko, produkt należy usunąć poprzez oddanie go do wyznaczonego punktu zbiórki WEEE. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem, firmą zajmującą się usługami komunalnymi lub dystrybutorem, u którego dokonano zakupu produktu.

Usuwanie baterii:

Wbudowana bateria POWERbreathe zawiera substancje mogące zanieczyścić środowisko. Przed oddaniem produktu do oficjalnego punktu zbiórki należy wyjąć baterię zgodnie z poniższym opisem. Baterie należy usuwać oddzielnie, w punkcie zajmującym się recyklingiem baterii.

O treningu mięśni wdechowych

Co to jest oddychanie?

Oddychanie jest to proces polegający na wdychaniu i wydychaniu powietrza z płuc oraz wymianie gazowej pomiędzy płucami a krwią. Podczas wdechu przepona kurczy się, wypycha do dołu i zwiększa objętość klatki piersiowej. Jednocześnie kurczą się również mięśnie międzyżebrowe, wypychając żebra do góry i na zewnątrz, rozszerzając klatkę piersiową i zasysając powietrze do płuc. Podczas wydechu mięśnie wdechowe (przepona i mięśnie międzyżebrowe) rozluźniają się, a w wyniku elastyczności płuc i klatki piersiowej powietrze jest naturalnie wypychane z płuc.

Co wpływa na oddychanie?

Prędkość i głębokość oddechu zależy od wielu czynników, w tym poziomu dwutlenku węgla, tlenu i produktów ubocznych przemiany materii w krwi oraz zmian wprowadzanych świadomie. Podczas ćwiczeń, wzrost zawartości dwutlenku węgla i spadek zawartości tlenu we krwi w wyniku zwiększonej przemiany materii szybko wymusza przyspieszenie oddechu, z min. 10 Litrów/min do czasami aż 220 Litrów/min. To przyspieszenie może nastąpić nawet przy niewielkim wysiłku u osób z problemami z oddychaniem (np. w wyniku choroby układu oddechowego).

Co to jest zadyszka?

W miarę jak mięśnie oddechowe zwiększają wysiłek w celu uzyskania szybszego i głębszego oddechu spełniającego wymagania metaboliczne,

zaczynają się męczyć. W odpowiedzi na zmęczenie mięśni wdechowych w mózgu powstaje uczucie dyskomfortu, które zmusza nas do odpoczynku, pozwalając na regenerację mięśni oddechowych zanim ulegną takiemu zmęczeniu, że nie będą w stanie funkcjonować. To zjawisko nazywane jest zadyszką – jest to główny czynnik powodujący wyczerpanie i ograniczający ćwiczenia.

Czy zmęczenie mięśni wdechowych ma jeszcze jakieś inne skutki?

W odpowiedzi na zmęczenie mięśni oddechowych ciało dodatkowo przekierowuje do nich krew z innych pracujących mięśni. Wspomaga to pracę mięśni oddechowych, ale pogarsza pracę innych mięśni, do których nie dopływa wystarczająca ilość krwi. To również ogranicza możliwości ćwiczeń.

Co to jest trening mięśni wdechowych?

Mięśnie oddechowe, tak jak każde inne, można ćwiczyć, tak aby były odporniejsze na zmęczenie. Ta odporność ogranicza występowanie zadyszki i zwiększa możliwości ćwiczeń.

Urządzenie POWERbreathe K5 trenuje mięśnie oddechowe na zasadzie treningu siłowego. Wytwarza ono opór przy wdechu, zmuszając mięśnie wdechowe do cięższej pracy podczas wciągania powietrza do płuc. Umożliwia to trening mięśni oddechowych na tej samej zasadzie, na jakiej podnoszenie ciężarów umożliwia trening mięśni dwugłowych ramion.

Wykrywanie i usuwanie usterek, najczęściej zadawane pytania

W trybie konfiguracji automatycznej urządzenie ustawia niskie obciążenie i oddychanie jest bardzo łatwe.

W trybie konfiguracji automatycznej urządzenie ustawia obciążenie treningowe na podstawie prędkości i głębokości wdechu podczas pierwszych dwóch oddechów w sesji. Im silniejszy wdech podczas tych oddechów, tym wyższe zostanie ustawione obciążenie. Jeżeli użytkownik oddycha najsilniej jak potrafi, ale obciążenie nadal jest zbyt małe, należy ustawić poziom ręcznie zgodnie z opisem w rozdziale 6.3

Opór przy wdechu jest zbyt duży, oddychanie przez urządzenie jest niemożliwe.

Jeżeli oddychanie przez urządzenie POWERbreathe K5 jest niemożliwe, należy zdjąć głowicę zaworu i sprawdzić, czy zawór może się swobodnie otwierać i zamykać. W razie konieczności należy wyczyścić zawór zgodnie z opisem w rozdziale 11.1. Następnie podłączyć głowicę do urządzenia upewniając się, że została prawidłowo przymocowana. Sprawdzić ustawienia obciążenia zgodnie z rozdziałem 6.2 i ponownie przystąpić do treningu.

Urządzenie nie chce się włączyć.

Jeżeli urządzenie POWERbreathe K5 nie chce się włączyć, bateria może być całkowicie rozładowana. Urządzenia można będzie używać po podłączeniu do sieci za pomocą załączonej wtyczki i kabla USB.

Urządzenie włącza się, ale nie reaguje na naciskanie przycisków.

Nacisnąć i przytrzymać przyciski i przez przynajmniej 3 sekundy, a następnie zwolnić. Spowoduje to zresetowanie i wyłączenie urządzenia

Jak często należy czyścić głowicę zaworu?

Głowicę zaworu należy czyścić po każdej sesji treningowej, aby utrzymać higienę i efektywność pracy.

Podczas oddychania nie czuć żadnego oporu do momentu wykonania kilku oddechów.

Podczas dwóch pierwszych oddechów każdej sesji treningowej urządzenie POWERbreathe K5 wykonuje pomiary oddychania. Podczas tych dwóch oddechów nie będzie żadnego oporu. Podczas trzeciego i czwartego oddechu stopniowo wprowadzane jest obciążenie treningowe, a piąty i kolejne oddechy odbywają się z pełnym obciążeniem.

Nie słychać sygnału pomocniczego

W przypadku oddychania szybciej niż jeden oddech na 4,5 sekundy, sygnał nie będzie słyszalny. Po wydechu należy odczekać na sygnał (patrz rozdział 6.5).

Jak ciężki powinny być trening?

Trening z urządzeniem POWERbreathe K5 to forma treningu siłowego – przypomina ćwiczenia z użyciem ciężarków na siłowni. Wykonywanie wdechu pod obciążeniem powinno być trudne, a najlepsze wyniki można uzyskać przy takim oporze, przy którym możliwe jest ukończenie tylko jednej sesji 30 oddechów. Tak jak przy każdym innym treningu – im więcej włożonego wysiłku, tym lepszy rezultat.

Wyniki są bardzo zróżnicowane, czy to normalne?

Oddychanie jest ze swojej natury czynnością bardzo zmienną i trudną do dokładnej kontroli. Na początku treningu z urządzeniem POWERbreathe K5 wyniki z kolejnych sesji treningowych mogą być bardzo różne.

(dane nie zostaną utracone). Następnie przytrzymać przycisk ok. 1 sekundę, aby włączyć urządzenie z powrotem.

Podczas ćwiczeń wytwarzane jest bardzo dużo śliny – czy można temu jakoś zapobiec?

Jeżeli podczas ćwiczeń wytwarzane jest zbyt dużo śliny, należy robić przerwy podczas treningu, aby pozbywać się jej nadmiaru. Pomóc może również wyjmowanie urządzenia z ust podczas wydechu. Nie spowoduje to pogorszenia jakości treningu podczas wdechu.

Głowica zaworu została wyczyszczona, ale nadal pokazuje się komunikat błędu „Proszę Wyczyścić Zawór”.

Czasami głowica może ulec zapchaniu bardzo dużymi ilościami zanieczyszczeń lub śliny. Upewnić się, że głowica została całkowicie zanurzona i obracać nią w celu uwolnienia wszelkich pochwyconych zanieczyszczeń. Po ponownym montażu głowicy upewnić się, że jest ona odpowiednio przymocowana do urządzenia – nie mogą być widoczne żadne przerwy.

W miarę przyzwyczajania się do wykonywania wdechów z maksymalnym wysiłkiem przy obciążeniu, wyniki będą stawać się coraz bardziej spójne i przewidywalne. Nadal mogą występować różnice, w zależności od samopoczucia i ogólnego stanu danego dnia – tak jak w przypadku wszystkich innych form ćwiczeń.

Obciążenie zdaje się zanikać pod koniec oddechu, czy to normalne?

Urządzenie POWERbreathe K5 wytwarza opór przy wdechu, który różni się w zależności od objętości wciągniętego powietrza. W celu osiągnięcia optymalnej efektywności treningu obciążenie to powinno być dostosowane do charakterystyki siły mięśni wdechowych. Będzie ono największe na samym początku oddechu i będzie zmniejszać się prawie do zera na końcu oddechu.

Czy wyświetlona objętość odpowiada pojemności płuc?

Objętość wyświetlana podczas badania lub sesji treningowej odpowiada ilości wciągniętego powietrza. Wartość ta jest zwykle niższa niż pojemność płuc mierzona podczas spirometrii. Wynika to głównie z różnicy w temperaturze i wilgotności powietrza w danych warunkach pomiarowych.

Co to jest cmH2O?

CmH2O oznacza centymetry słupa wody – jest to standardowa medyczna jednostka ciśnienia. Obciążenie mięśni oddechowych jest mierzone właśnie w tych jednostkach – jako wartość odpowiadająca ciśnieniu generowanemu przez mięśnie oddechowe w płucach podczas pracy z obciążeniem wytwarzanym przez urządzenie POWERbreathe K5.

Jak obliczany jest wskaźnik siły?

Wskaźnik siły to miara siły mięśni wdechowych oparta o maksymalne natężenie przepływu wdychanego powietrza, jakie może wytworzyć użytkownik. Sposób obliczania wskaźnika siły jest oparty o naukowe badania charakterystyki siły i prędkości mięśni wdechowych.

Czy tego samego urządzenia POWERbreathe K5 może używać więcej niż jedna osoba?

Ze względów higienicznych zalecamy, aby użytkownicy nie współdzielili jednej głowicy zaworu POWERbreathe K5. Jednakże można dokupić dodatkowe głowice, które mogą być używane z jednym urządzeniem.

Co jeśli nie widać żadnej poprawy?

Jeżeli nie widać żadnej poprawy podczas treningu lub wyniki nie stają się coraz lepsze, należy spróbować trenować przy wyższym obciążeniu (patrz rozdział 6.2). Ważne jest, aby trening był trudny – tylko wtedy siła mięśni wdechowych będzie się zwiększać. Należy jednak pamiętać że po 6-8 tygodniach wyniki najczęściej się stabilizują. Po tym czasie należy starać się utrzymać zwiększoną wydolność oddechową poprzez regularne ćwiczenie.

Co jeśli użytkownik kaszlnie podczas wykonywania oddechu?

Jeżeli tak się stanie, należy wyjąć urządzenie z ust i odpocząć do momentu uspokojenia. Następnie ponownie włożyć urządzenie do ust i kontynuować sesję.

[FM_form id="1"]