tel: 507 507 004
e-mail: sklep@elektrostymulatory.net
Oferta na Allegro.pl
Facebook
Instagram YouTube

>> Pobierz w wersji PDF <<

Jak działa elektrostymulacja?

Elektrostymulacja obejmuje stymulację włókien nerwowych za pomocą impulsów elektrycznych przekazywanych przez elektrody. Impulsy elektryczne wytwarzane przez stymulatory Compex są impulsami wysokiej jakości, które są bezpieczne, skuteczne i oddziałują na różne rodzaje włókien nerwowych:

  1. Nerwy ruchowe w celu stymulacji reakcji mięśni zwanej elektryczną stymulacją mięśni (EMS).
  2. Niektóre rodzaje wrażliwych włókien mięśniowych w celu uzyskania efektu znieczulenia lub redukcji bólu.

Stymulacja nerwów ruchowych (EMS)

W przypadku dobrowolnej aktywności, mózg wysyła do mięśni napięcia, a następnie komenda ta jest przekazywana do włókien nerwowych w formie sygnału elektrycznego. Następnie sygnał jest wysyłany do włókien mięśniowych, które ulegają skurczeniu. Zasada elektrostymulacji odtwarza dokładnie proces dobrowolnej kontrakcji. Stymulator wysyła impuls elektryczny do włókien nerwowych w celu ich pobudzenia. Pobudzenie to jest następnie przekazywane do włókien mięśniowych i wywołuje reakcję mechaniczną (=skurcz). Jest to podstawowy wymóg skurczu mięśniowego. Reakcja mięśni jest pod każdym względem identyczna z pracą mięśni kontrolowaną przez mózg. Innymi słowy, mięsień nie rozróżnia pomiędzy zestawem komend wysyłanych przez mózg a stymulatorem.

Ustawienia programu (liczba impulsów na sekundę, czas trwania skurczu, czas odpoczynku, całkowity czas trwania programu) poddają mięsień różnego rodzaju treningowi, w zależności od włókien mięśniowych. Różne rodzaje włókien mięśniowych można podzielić w zależności od prędkości kurczenia: włókna wolne, średnie i szybkie. Sprinter będzie miał wyraźnie szybsze natomiast maratończyk zdecydowanie wolniejsze włókna mięśniowe. Przy dobrej znajomości ludzkiej fizjologii i idealnej kontroli nad ustawieniami stymulacji dzięki różnym programom, trening mięśni można bardzo dokładnie ukierunkować na osiągnięcie pożądanego celu (wzmocnienia mięśni, poprawy krążenia krwi, zwiększenie napięcia mięśni, itp.).

Stymulacja nerwów czuciowych

Impulsy elektryczne mogą również wzbudzać włókna nerwów czuciowych w celu osiągnięcia efektów znieczulających lub zmniejszenia dolegliwości bólowych. Stymulacja włókien nerwów czuciowych dotykowych blokuje przekazywanie bólu do układu nerwowego. Stymulacja drugiego typu włókien czuciowych zwiększa wydzielanie endorfin i dzięki temu zmniejsza ból. Dzięki programom niwelowania bólu, elektrostymulacja może być wykorzystywana do leczenia ostrego lub przewlekłego bólu miejscowego oraz bólu mięśni.

Jak działa technologia Muscle Intelligence?

MI-SCAN: Bezpośrednio przed sesją treningową, funkcja MI-scan bada wybraną grupę mięśniową i automatycznie dopasowuje ustawienia stymulatora do pobudliwości danego obszaru ciała, w zależności od fizjologii użytkownika. Funkcja ta wywołuje na początku programu krótką testową sekwencję, podczas której dokonywane są pomiary. Na koniec testu intensywność musi zostać zwiększona w celu rozpoczęcia programu.

MI-TENS: Funkcja MI-tens ogranicza niepożądane skurcze mięśni w miejscach bolesnych. Z każdym wzrostem intensywności ma miejsce faza testowa i w przypadku wykrycia skurczu mięśniowego, urządzenie automatycznie obniża intensywność stymulacji. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w programach TENS, Epicondylitis oraz Tendinitis.

MI-RANGE: Funkcja MI-range pozwala użytkownikowi na wybranie idealnego poziomu intensywności stymulacji dla programów recovery, massage, capillarisation lub nawet muscle pain. Na początku programu urządzenie skłania użytkownika do zwiększenia intensywności stymulacji. W trakcie tego zwiększenia urządzenie analizuje reakcje każdego stymulowanego mięśnia i określa optymalny poziom. Gdy tylko mięsień osiągnie swój optymalny poziom, odpowiedni kanał zostaje automatycznie odznaczony i intensywność stymulacji nie może zostać zwiększona. W celu odzyskania kontroli, należy po prostu ponownie wybrać dany kanał, a następnie zwiększyć lub zmniejszyć intensywność stymulacji.

MI-AUTORANGE: Funkcja MI-autorange realizuje identyczny cel jak w przypadku MI-range z tym wyjątkiem, że w tym przypadku wszystko odbywa się w sposób automatyczny. Na początku programu pojedyncze naciśnięcie przycisku “w górę” na panelu wielofunkcyjnym pozwala urządzeniu na automatyczne zwiększenie intensywności stymulacji do momentu wykrycia idealnego poziomu intensywności. Naciśnięcie przycisku “w dół” na panelu wielofunkcyjnym powoduje anulowanie funkcji MI-autorange. Następnie urządzenie przechodzi w tryb ręczny, w którym za intensywność odpowiada użytkownik.

MI-ACTION: Funkcja MI-ACTION pozwala na rozpoczęcie wywołanego elektrycznie skurczu za pomocą dobrowolnego działania. W taki sposób wywołany elektrycznie skurcz jest doskonale kontrolowany, trening staje się bardziej komfortowy, dokładniejszy i pełniejszy. Na koniec każdej fazy odpoczynku pilot urządzenia emituje sygnał dźwiękowy. Od tego momentu możliwe jest rozpoczęcie dobrowolnej kontrakcji. Jeżeli po upływie określonego okresu czasu nie nastąpi dobrowolna kontrakcja, urządzenie automatycznie wstrzymuje działanie.

Tabela poniżej pokazuje, jakie funkcje dostępne są w jakim urządzeniu:

SP 6.0 SP 8.0 FIT 5.0
MI-SCAN
MI-TENS
MI-RANGE
MI-AUTORANGE
MI-ACTION

Zawartość zestawów Compex


zawartość zestawu compex
Opis urządzenia

Pilot zdalnego sterowania

A – Przycisk On/Off (nacisnąć krótko, aby włączyć, przytrzymać przez minimum 2 sekundy, aby wyłączyć)

B – 4 przyciski przeznaczone do aktywowania/ dezaktywowania kanału stymulacji

C – Panel wielofunkcyjny (góra-dół-lewoprawo) przeznaczony do nawigacji po

interfejsie oraz do zwiększania i zmniejszania poziomu intensywności stymulacji w wybranych kanałach

D – Przycisk zatwierdzający wybór

E – Gniazdo do podłączania kabla USB lub złącze stacji dokującej

Moduł

moduł compex

A – Przycisk On/Off (nacisnąć krótko, aby włączyć, nacisnąć i przytrzymać, aby wyłączyć) Migająca zielona dioda LED: Stan gotowości Migająca żółta dioda LED: Stymulacja
B – Wycięcie do zwijania kabla

Stacja dokująca SP 6.0 oraz 8.0

stacja dokująca compex sp

A – Złącze przeznaczone do ładowania pilota

B – Wycięcie służące do otwierania pokrywy stacji dokującej

C – Gniazdo przeznaczone do ładowania modułów

D – Wtyczka ładowarki

Stacja dokująca FIT 5.0

stacja dokująca compex fit

A – Złącze przeznaczone do ładowania pilota

B – Wycięcie służące do otwierania pokrywy stacji dokującej

C – Gniazdo przeznaczone do ładowania modułów

D – Wtyczka ładowarki

Pierwsze użycie

Wybrać język

Włączyć wszystkie moduły w celu sparowania ich z pilotem zdalnego sterowania.

 

 

 

 

Po włączeniu modułu i rozpoznaniu go przez pilota zdalnego sterowania, na module wyświetlony zostaje znacznik wyboru.

Po sparowaniu wszystkich modułów, pojawiają się wszystkie znaczniki wyboru.

Funkcje urządzenia

Uwaga: Poniższe zrzuty ekranu stanowią ogólne przykłady, jednak działają w ten sam sposób bez względu na posiadane urządzenie.

DOSTĘP DO ULUBIONYCH
Menu Favourites wyświetla ostatnie wykonane programy. Wystarczy jeden program w menu Ulubione, aby był on bezpośrednio dostępny po uruchomieniu urządzenia.

Wykonywane programy będą automatycznie umieszczane w menu Ulubione. Menu Ulubione może zawierać do 10 programów. W przypadku wykonywania nowych programów, stare zostają automatycznie usunięte z listy ulubionych.

WYBIERZ PROGRAM

WYBIERZ UMIEJSCOWIENIE ELEKTRODY

Pojawia się umiejscowienie elektrod wybranych w trakcie programu. Możliwe jest przewijanie przez inne ustawienia dotyczące umiejscowienia elektrod.

PODŁĄCZ MODUŁY DO ELEKTROD

Przyklej elektrody do skóry. Moduł jest mocowany do elektrody z bocznej strony. Wsuń moduł do gniazda w elektrodzie do momentu zatrzaśnięcia.

WŁĄCZ MODUŁY

W celu uruchomienia programu, przeczytaj sekcję zatytułowaną “Rozpoczęcie programu stymulacji”.

Jak uzyskać dostęp do programów?

Menu Programmes wyświetla kategorie programów.

WYBIERZ KATEGORIĘ

kategoria compex

WYBIERZ PROGRAM

WYBRAĆ UMIESZCZENIE ELEKTRODY

PODŁĄCZ MODUŁY DO ELEKTROD

Przyklej elektrody do skóry. Moduł jest mocowany do elektrody z bocznej strony. Wsuń moduł do gniazda w elektrodzie do momentu zatrzaśnięcia.

WŁĄCZ MODUŁY

moduły compexW celu uruchomienia programu, przeczytaj sekcję zatytułowaną “Rozpoczęcie programu stymulacji”.

Jak uzyskać dostęp do celów?

Menu Objectives wyświetla cele pobrane z indywidualnego konta (patrz sekcja zatytułowana “Tworzenie konta indywidualnego”). Uwaga: Menu Objectives jest dostępne tylko w przypadku urządzenia SP 8.0.

cele compex

Pasek postępu pod celami pokazuje postęp realizacji danego celu oraz pozostałe do wykonania czynności. Ikona dzwonka wskazuje, że w dniu dzisiejszym jest do wykonania jakiś element danego celu.

A Wskazuje element danego celu do wykonania w dniu dzisiejszym.
B Czynności pozostałe do wykonania
C Czynności już wykonane:
– To, co zostało ukończone wyświetlone jest na zielono
– To, co nie zostało ukończone wyświetlone jest na czerwono

WYBIERZ CEL

wybierz cel compex

WYBIERZ ELEMENT DO WYKONANIA

Elementem do wykonania może być program lub zadanie. Element do wykonania wybierany jest domyślnie, ale istnieje możliwość wyboru innego.

WYBRAĆ UMIESZCZENIE ELEKTRODY

PODŁĄCZ MODUŁY DO ELEKTROD

Przyklej elektrody do skóry. Moduł jest mocowany do elektrody z bocznej strony. Wsuń moduł do gniazda w elektrodzie do momentu zatrzaśnięcia.

WŁĄCZ MODUŁ

W celu uruchomienia programu, przeczytaj sekcję zatytułowaną “Rozpoczęcie programu stymulacji”.

Jak uzyskać dostęp do ustawień?

Menu Settings umożliwia konfigurację pewnych elementów, takich jak podświetlenie, głośność, język, itp. Niektóre ustawienia nie są dostępne we wszystkich urządzeniach.

WYBIERZ USTAWIENIE

Language: Pozwala na zmianę języka urządzenia
MI-autorange: Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) funkcję MI-autorange
MI-range: Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) funkcję MI-range
MI-scan: Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) funkcję MI-scan
MI-tens: Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) funkcję MI-tens
MI-action: Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) funkcję MI-action

Cykle: Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) funkcję Cycles
Funkcja Cycles przeznaczona jest dla osób, które oswoiły się już z elektrostymulacją i chcą wykonać kilka cykli treningowych. Jeżeli funkcja Cycles jest włączona (ON) w przypadku niektórych programów pojawi się dodatkowy ekran (programów wywołujących silne skurcze mięśni) pozwalający na wybór cyklu treningowego.

Logika cyklu odnosi się do nakładu pracy wykonywanego przez elektrostymulację. Podobnie jak w przypadku normalnego treningu, należy rozpoczynać od danego nakładu pracy, a następnie zwiększać go w miarę realizacji cyklu. W ten sposób zaleca się rozpoczęcie od cyklu 1 i przejście do kolejnego poziomu po jego zakończeniu, zazwyczaj po 4 do 6 tygodni stymulacji przy 3 sesjach na tydzień. Ważne jest również osiągnięcie wysokiej intensywności stymulacji w sesjach przed przejściem do kolejnego cyklu.

Power saving: Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) funkcję oszczędzania energii Obniża intensywność i czas podświetlenia ekranu.
Sound: Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) dźwięk.
Contraction sound: Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) funkcję ostrzeżenia o zbliżającym się skurczu.
Set time: Pozwala na ustawienie czasu na urządzeniu.
Set date: Pozwala na ustawienie daty na urządzeniu.
Pair a new module: Pozwala na sparowanie nowego modułu z pilotem zdalnego sterowania.
Reset the device: Pozwala na zresetowanie urządzenia i powrót do ustawień podstawowych (wykasowanie ulubionych, celów, ustawienia domyślne).
System info: Wyświetla informacje na temat urządzenia.

ROZPOCZĘCIE PROGRAMU STYMULACJI
Przed rozpoczęciem programu stymulacji, należy włączyć moduły.

moduły compex

W celu uruchomienia modułów, naciśnij odpowiedni przycisk On/Off. Po włączeniu modułu na ekranie pojawia się wskazanie poziomu baterii. Uruchom żądaną liczbę modułów zgodnie z wybranym umiejscowieniem elektrod. Natychmiast po włączeniu odpowiedniej liczby modułów, po prawej stronie ekranu pojawia się niewielka strzałka.

Jeżeli funkcja MI-scan jest uruchomiona, program rozpoczyna się krótką sekwencją, podczas której dokonywane są pomiary. Istotne jest, aby podczas wykonywania testu nie ruszać się i całkowicie się rozluźnić. Po zakończeniu testu program może zostać rozpoczęty. Stymulacja zawsze rozpoczyna się od 000.

A Faza kontrakcji
B Faza rozgrzewki
C Faza aktywnego odpoczynku
D Faza rozluźnienia
E Liczba wykonanych skurczów / Całkowita liczba skurczów
F Informacja o aktywnej funkcji MI
G Pomoc kontekstowa wyświetlająca informacje lub czynności, jakie należy podjąć.

Zwiększ intensywność stymulacji w wybranych kanałach. Domyślnie wszystkie kanały są aktywne na początku sesji. Aby dezaktywować kanał, wystarczy nacisnąć odpowiadający mu przycisk.

PROGRAM SKURCZ/AKTYWY ODPOCZYNEK

Programy te rozpoczynają się zawsze od fazy rozgrzewki. Po fazie rozgrzewki następuje faza cykli skurczów, a następnie faza aktywnego odpoczynku (liczba cykli uzależniona jest od danego programu), natomiast po ukończeniu wszystkich cykli program kończy się fazą rozluźnienia.

PROGRAM TYPU MASAŻ, REGENERACJA

Programy te składają się z pojedynczej fazy i nie posiadają cyklu skurcz/aktywny odpoczynek. Są to programy typu masaż, kapilaryzacja lub nawet przeciwbólowe. Podczas programu tego rodzaju, mogą występować wahania częstotliwości.

Naciskając na środkowy przycisk na pilocie lub przycisk On/Off jednego z modułów podczas stymulacji, urządzenie przechodzi do trybu pauzy. W tym momencie możliwe jest pominięcie bieżącej fazy lub wyjście z programu. W zależności od programu, mogą pojawić się statystyki dotyczące maksymalnej i średniej intensywności.

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU STYMULACJI

Na koniec każdej sesji, pojawia się ekran ze znacznikiem wyboru. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje powrót do menu ulubionych. Aby wyłączyć urządzenie, należy przytrzymać przycisk On/Off pilota przez 2 sekundy. Spowoduje to również wyłączenie wszystkich modułów.

W zależności od programu, mogą pojawić się statystyki dotyczące maksymalnej i średniej intensywności.

ŁADOWANIE
WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

Poziom naładowania baterii modułu pojawia się tuż przed uruchomieniem sesji stymulacji. Poziom naładowania baterii pilota jest zawsze widoczny w prawym górnym rogu.

PODŁĄCZANIE STACJI DOKUJĄCEJ

Podłącz zasilacz sieciowy dostarczony wraz z urządzeniem do stacji dokującej, a następnie podłącz go do gniazdka sieciowego. Zdecydowanie zaleca się całkowite naładowanie baterii pilota i modułów przed pierwszym użyciem w celu polepszenia ich działania i oczekiwanej żywotności.

ŁADOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA I MODUŁÓW

Na zakończenie sesji stymulacji zdecydowanie zaleca się przechowywanie pilota i modułów w stacji dokującej w celu ich naładowania.

Następnie należy umieścić moduły w przewidzianych do tego celu gniazdach. Aby to zrobić, należy umieścić adapter pozbawiony przycisku On/Off (na rysunku oznaczony na zielono) w miejscu oznaczonym na zielono oraz drugi adapter w miejscu oznaczonym na niebiesko. Tę samą czynność należy wykonać w przypadku pozostałych modułów.

Adapter pozbawiony przycisku On/Off musi zostać podłączony do niewielkich styków. Magnes oraz niewielka pionowe oznaczenie na obudowie adaptera ułatwiają prawidłowe ułożenie adaptera w gnieździe. Po prawidłowym ułożeniu adaptera powinno się usłyszeć kliknięcie.

A Ładowanie baterii pilota
B Ładowanie modułu
C Moduł naładowany
D Brak modułu

Po umieszczeniu modułu w stacji dokującej, pojawia się on na ekranie pilota. Natychmiast po całkowitym naładowaniu pilota i modułów, przechodzą one w tryb czuwania.

A Ładowanie baterii pilota

Gdy moduł znajduje się w stacji dokującej, zielona dioda LED wskazuje stan modułu. Natychmiast po całkowitym naładowaniu pilota i modułów, przechodzą one w tryb czuwania.

TWORZENIE KONTA INDYWIDUALNEGO 

Aby w wykorzystać w pełni możliwości urządzenia, należy najpierw utworzyć konto na stronie pod następującym adresem www.compexwireless.com oraz postępować zgodnie z instrukcjami tam podanymi.

Funkcje związane z SP 8.0
• Dostęp do harmonogramu treningów
• Pobieranie wstępnych ustawień celów na urządzenie
• Tworzenie własnych celów i pobieranie ich bezpośrednio na urządzenie
• Przesyłanie historii z urządzenia (wykonane programy stymulacji) na stronę internetową

Natychmiast po pobraniu celów na pilota zdalnego sterowania, pierwszy ekran, który pojawia się po uruchomieniu urządzenia wyświetla zadania do wykonania w danym dniu.

Funkcje związane z SP 6.0 oraz FIT 5.0
• Dostęp do harmonogramu treningów
• Przesyłanie historii z urządzenia (wykonane programy stymulacji) na stronę internetową

Rozwiązywanie problemów

Pilot zdalnego sterowania wyświetla symbol elektrody oraz odłączony moduł, a w  danym kanale zaczyna migać strzałka (w tym przypadku jest to kanał 1).
• Należy upewnić się, że elektrody zostały prawidłowo podłączone do modułu.
• Należy sprawdzić, czy elektrody nie są stare, zużyte i/lub czy nie ma problemów ze stykiem: należy spróbować podłączyć nowe elektrody.

Pilot zdalnego sterowania wyświetla symbol wskazujący brak zasięgu i miga strzałka w kanale, w którym wykryty został problem (w tym przypadku jest to kanał 1).
• Należy upewnić się, że moduł i pilot zdalnego sterowania znajdują się w odległości poniżej 2 metrów od siebie.
• Należy upewnić się, że użytkownik nie znajduje się w odizolowanym obszarze, pozbawionym przeszkód, które mogłyby odbijać sygnał z pilota.
• Należy upewnić się, że użytkownik znajduje się w miejscu, które pozwala na odbicie sygnału z pilota.

Problem z synchronizacją

Jeżeli proces synchronizacji został przerwany i z jakiegokolwiek powodu nie może być prawidłowo dokończony (rozłączony pilot zdalnego sterowania, awarią zasilania, itp.), w niektórych przypadkach na pilocie może być wyświetlany ten ekran.
• Należy ponownie podłączyć pilot zdalnego sterowania i zrestartować proces synchronizacji.

ZACHOWANIE DIODY LED MODUŁU

Dioda LED świeci na przemian na czerwono i zielono: moduł znajduje się poza zasięgiem lub nie jest rozpoznawany przez pilota zdalnego sterowania.
• Należy upewnić się, że pilot zdalnego sterowania jest włączony.
• Należy upewnić się, że moduł i pilot zdalnego sterowania znajdują się w odległości poniżej 2 metrów od siebie.
Dioda LED nadal świeci na czerwono.
• Należy upewnić się, że moduł jest naładowany.
• Należy spróbować zrestartować pilota zdalnego sterowania oraz moduły.
• Jeżeli pomimo tego dioda LED wciąż świeci na czerwono, należy skontaktować się z obsługą klienta podaną i zatwierdzoną przez firmę Compex.

Dioda LED nie włącza się.
• Należy upewnić się, że moduł jest naładowany.
• Jeżeli pomimo tego dioda LED wciąż włącza się, należy skontaktować się z obsługą klienta podaną i zatwierdzoną przez firmę Compex.

MODUŁ NIE JEST NAŁADOWANY

Podczas stymulacji baterie modułu mogą ulec wyczerpaniu. W takim przypadku pojawia się symbol wyczerpanej baterii i miga strzałka w kanale, w którym wykryty został problem (w tym przypadku jest to kanał 1).
• Należy przerwać stymulację i naładować moduł.
• Należy zostawić wyładowany moduł i kontynuować sesję stymulacji bez niego.

MODUŁ NIE CHCE SPAROWAĆ SIĘ Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

Jeżeli pilot nie jest w stanie sparować się z wszystkimi modułami podczas pierwszego użycia, może pojawić się komunikat o błędzie.
• Należy upewnić się, że moduł jest naładowany i powtórzyć procedurę parowania.
• Jeżeli pomimo tego komunikat zostaje wyświetlony ponownie, należy skontaktować się z obsługą klienta podaną i zatwierdzoną przez firmę Compex.

STYMULACJA NIE POWODUJE POWSTANIA WRAŻEŃ TAKICH JAK ZAZWYCZAJ

• Należy sprawdzić, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe oraz czy elektrody zostały prawidłowo umiejscowione.
• Należy zmienić odrobinę pozycję elektrod.

STYMULACJA WYWOŁUJE UCZUCIE DYSKOMFORTU

• Elektrody tracą swoje zdolności samoprzylepne i nie zapewniają już dostatecznego kontaktu ze skórą.
• Elektrody są zużyte i należy je wymienić.
• Należy zmienić odrobinę pozycję elektrod.

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA

• Należy się upewnić, że pilot zdalnego sterowania i moduły są naładowane.
• Należy spróbować zrestartować pilota zdalnego sterowania oraz moduły.
• Jeżeli pomimo tego urządzenie nadal nie działa, należy skontaktować się z obsługą klienta podaną i zatwierdzoną przez firmę Compex.

Konserwacja urządzenia

Stymulator nie wymaga żadnej kalibracji ani okresowej konserwacji. Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej ściereczki oraz środka na bazie alkoholu, nie zawierającego rozpuszczalników. W celu wyczyszczenia urządzenia należy używać jak najmniejszej ilości płynu. Nie należy otwierać obudowy stymulatora ani ładowarki, gdyż zawierają one elementy pracujące pod wysokim napięciem, które mogą
spowodować porażenie prądem elektrycznym. Wszelkie czynności związane z demontażem muszą być wykonywane przez zatwierdzonych przez firmę Compex techników lub serwis. Jeżeli stymulator zawiera części, które wyglądają na zużyte lub wadliwe, należy skontaktować się z najbliższym centrum obsługi klienta firmy Compex.

PRZECHOWYWANIE/TRANSPORT I UŻYTKOWANIE

UTYLIZACJA

Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Wszelkie produkty opatrzone etykietą WEEE (symbol przekreślonego pojemnika na odpady) należy oddzielić od domowych odpadów i przesłać do wyspecjalizowanego zakładu zajmującego się recyklingiem.

Specyfikacje techniczna

Bateria pilota zdalnego sterowania: Akumulator 3.7[V] / ≥ 1,500[mAh] litowo-polimerowy (LiPo). Bateria modułu: Akumulator 3.7[V] / ≥ 450[mAh] litowo-polimerowy (LiPo). Zasilacz SP 6.0 i 8.0 AC: Wyłącznie zasilacze 5[V] / 3.5 [A] AC oznaczone numerem referencyjnym 64902X mogą być użyte do ładowania urządzenia.

Zasilacz FIT 5.0 AC: Wyłącznie zasilacze 5[V] / 1.5 [A] AC oznaczone numerem referencyjnym 00108X mogą być użyte do ładowania urządzenia. Oczekiwany okres użytkowania produktu i akcesoriów: 5 lat Okres trwałości elektrod: patrz opakowanie elektrod.

NEUROSTYMULACJA

Wszystkie specyfikacje elektryczne są dostarczane dla impedancji od 500 do 1000 omów na kanał. Wyjście: cztery niezależne i indywidualnie regulowane kanały, odizolowane elektrycznie od siebie. Charakterystyka impulsu: prąd stały o przebiegu prostokątnym z kompensowanymi impulsam w celu eliminacji wszelkich elementów stałych prądu ciągłego w celu uniknięcia polaryzacji resztkowej od skóry.
Maksymalna intensywność impulsu: 120 mA.

Przyrosty natężenia impulsu: ręczna regulacja natężenia stymulacji od 0 do 999 (energia) przy minimalnych przyrostach o wartości 0,25 mA.
Czas trwania impulsów: od 50 do 400 μs.
Maksymalna ilość energii elektrycznej na impuls: 96 mikrokulombów (2 x 48 μC, kompensowane).
Typowy czas narastania impulsu: 3 μs (20%-80% prądu maksymalnego).
Częstotliwość impulsów: 1 do 150 Hz.

Dane RF (częstotliwości radiowych)
Pasmo częstotliwości transmisji: 2.4[GHz] ISM
Charakterystyka typu i częstotliwości modulacji: Odchylenie GFSK, +/-320[kHz]
Skuteczna moc emisji: 4.4 [dBm]

NORMY

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, stymulator został zaprojektowany, wyprodukowany i oddany do dystrybucji zgodnie z wymogami Dyrektywy Europejskiej zmieniony 93/42/EWG obejmującej urządzenia medyczne.

Stymulator jest również zgodny z normą CEI 60601-1 obejmującą ogólne wymagania bezpieczeństwa dla elektrycznych urządzeń medycznych, z normą CEI 60601-1-2 obejmującą kompatybilność elektromagnetyczną oraz normą CEI 60601-2-10 dotyczącą szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla stymulatorów nerwów i mięśni

Zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi, konieczne jest podanie ostrzeżenia o zastosowaniu elektrod do klatki piersiowej (zwiększone ryzyko migotania serca). Stymulator jest również zgodny z dyrektywą 2002/96/EWG w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)

Urządzenie firmy Compex jest przeznaczone do stosowania w typowych warunkach domowych zgodnie z normą bezpieczeństwa EMC EN 60601-1-2.

Urządzenie to emituje bardzo niskie poziomy w przedziale częstotliwości radiowej (RF), dlatego też nie powoduje zakłóceń w pracy urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu (radia, komputery, telefony, itp.). Urządzenie Compex zostało zaprojektowane w taki sposób, aby przetrwać przewidywane zakłócenia pochodzące od wyładowań elektrostatycznych, pól magnetycznych z źródeł zasilania lub nadajników fal radiowych
Jednakże nie można zagwarantować, że działanie stymulatora nie zostanie zakłócona przez silne pole RF (częstotliwości radiowej) pochodzące z innych źródeł. W celu uzyskania dalszych informacji o emisji elektromagnetycznej i odporności, prosimy o kontakt z firmą Compex.

Tabela EMC

Stymulator Compex wymaga specjalnych środków ostrożności w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej i musi zostać zainstalowany oraz wprowadzone do użytku zgodnie z informacjami dotyczącymi EMC zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Wszystkie bezprzewodowe urządzenia emitujące fale radiowe mogą wpływać na pracę Stymulatora Compex. Stosowanie akcesoriów, czujników oraz przewodów innych niż określone przez producenta mogą prowadzić do zwiększonej emisji oraz obniżyć odporność Stymulatora Compex.

Nie należy używać Stymulatora Compex ustawionego przy lub na innym wyposażeniu, w przypadku konieczności ustawienia uradzenia przy lub na innym sprzęcie, należy sprawdzić prawidłowe działanie. Stymulatora Compex pod względem stosowanej konfiguracji.

[FM_form id="1"]