tel: 507 507 004
e-mail: sklep@elektrostymulatory.net
Oferta na Allegro.pl
Facebook
Instagram YouTube

Kołnierz Game Ready ATX – Full Leg Boot

3 463,00

Kołnierz wysoki marki Game Ready jako but wysoki na całe nogi. Znakomity produkt do terapii zimnem.

iRatyiLeasing
Zapytaj o rabatZadzwoń507 507 004

Opis Kołnierz Game Ready ATX – Full Leg Boot

Kołnierz ATX – Full Leg Bot

Kołnierz ATX jako Full Leg Boot to ściągacz marki Game Ready z podwójnym systemem działania w kolorze czarnym. Produkt jest w rozmiarze uniwersalnym. Kołnierz został zaprojektowany w technologii kosmicznych skafandrów NASA.

Wysoki but zawiera dwa oddzielne komory:

  • wewnętrzne – z powietrzem
  • wewnętrzne – z wodą

Kołnierz Game Ready zapewnia przerywany ucisk mięśni, a także kontrolowane leczenie zimnem. Nowoczesne urządzenie do terapii.

Produkty marki Game Ready to nowoczesne połączenie chłodzenia i kompresji. Znakomicie sprawdza się przy redukcji stanów zapalnych, doskonale przyspiesza regenerację po urazach i leczeniu pooperacyjnym. Zmniejsza opuchliznę oraz eliminuje przykurcze mięśni.

Instrukcja użytkowania Full Leg Boot

SPECYFIKACJA ROZMIARÓW

tabelka-full-leg-boot

NAJLEPSZE PRAKTYKI
• Urządzenie sterujące (GRPro 2.1) powinno stać na stole, aby zapobiec
odpływowi z opaski.
• W przypadku używania dwóch opasek w postaci buta na całą nogę (po
jednej na nogę), do terapii zalecamy

full-leg-boot-zakładanie

stosowanie urządzenia sterującego
Med4 Elite lub dwóch urządzeń sterujących GRPro 2.1. Odradzamy używanie
podwójnego węża łączącego z urządzeniem GRPro 2.1.
• Nigdy nie należy zakrywać
palców stopy przy zakładaniu
opaski w postaci buta na całą
nogę

NAPEŁNIANIE OPASKI
Aby zapobiec występowaniu błędów 04 na początku terapii z zastosowaniem
opaski w postaci buta na całą nogę, jeśli używane jest urządzenie sterujące
GRPro 2.1, jest istotne, aby wstępnie napełnić opaskę przed rozpoczęciem terapii.
Napełnianie opaski przeznaczonej do stosowania z urządzeniem sterującym
GRPro 2.1:
1. Przy wyłączonym urządzeniu sterującym GRPro 2.1 podłączyć wąż
łączący do urządzenia sterującego i opaski.
2. Położyć opaskę otwartą na płasko obok urządzenia sterującego (nie na ciele).
3. Włączyć system i rozpocząć terapię z ustawieniem bez ucisku. Wstrzymać
po 45 sekundach.
4. Odłączyć opaskę w postaci buta na całą nogę od urządzenia sterującego,
tak aby woda pozostała w opasce. Opaska jest teraz gotowa do użycia.

OSTRZEŻENIE
Przed użyciem tego urządzenia konieczne jest przeczytanie i
zrozumienie całej instrukcji obsługi systemu. Nieprzestrzeganie
instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia.

WAŻNE
Przed użyciem niniejszego produktu należy zapoznać się ze wszystkimi
wskazaniami, przeciwwskazaniami, przestrogami i ostrzeżeniami. Należy
zachować niniejszy dokument do wglądu w przyszłości.

 

UWAGA: Jeśli opaska w postaci buta na całą nogę jest napełniana po raz
pierwszy za pomocą urządzenia GRPro 2.1, może wystąpić Błąd 04, po
60 sekundach od naciśnięcia przycisku rozpoczęcia. Jeśli tak się stanie,
należy wyłączyć zasilanie urządzenia sterującego, naciskając przycisk
zasilania. Włączyć zasilanie z powrotem i powtórzyć etapy podane powyżej.

 

Po zakończeniu poprzednich etapów sprawdzić poziom wody w urządzeniu
sterującym. W razie potrzeby dodać więcej wody. Należy uważać, aby nie
przepełnić urządzenia sterującego, a także pozostawić miejsce na powrót wody z
opaski po terapii. Więcej informacji na temat dodawania wody można znaleźć w
instrukcji obsługi urządzenia sterującego.
Jeżeli nie jest planowane używanie opaski w postaci buta na całą nogę w ciągu
najbliższych 24–48 godzin, należy pozwolić na spłynięcie wody z opaski z powrotem
do urządzenia sterującego, poprzez pozostawienie opaski podłączonej do
urządzenia sterującego przez 2 do 3 minut. Pomoże to w zapobieganiu tworzenia się
pleśni wewnątrz opaski i zachowaniu oczekiwanej skuteczności opaski

 

UWAGA: Nie jest konieczne wstępne napełnianie opaski używanej z
urządzeniem sterującym Med4 Elite.

Jeżeli woda znajdowała się w opasce dłużej niż przez jedną godzinę, zalecamy
wstępne ochłodzenie/wstępne ogrzanie opaski przed rozpoczęciem terapii pacjenta.
Instrukcje dotyczące wstępnego chłodzenia/wstępnego ogrzewania opaski
w postaci buta na całą nogę znajdują się w części Wstępne chłodzenie/wstępne
ogrzewanie opaski

WSTĘPNE CHŁODZENIE/WSTĘPNE OGRZEWANIE OPASKI

Opaska w postaci buta na całą nogę jest przeznaczona do terapii całej nogi i stopy (z wyjątkiem palców). Podczas terapii przez opaskę przepływa duża ilość wody. Wstępne ochłodzenie/wstępne ogrzanie opaski pomoże w uzyskaniu możliwie najlepszej terapii. Od czasu do czasu może być widoczne, że rzeczywista temperatura różni się od temperatury docelowej. Jest to normalne.

WSTĘPNE CHŁODZENIE OPASKI Z UŻYCIEM GRPRO 2.1

full-leg-boot-chlodzenie1. Najpierw należy napełnić opaskę w postaci buta na całą nogę. Patrz część
Napełnianie opaski.
2. Kiedy woda znajduje się w opasce, a
poziom wody w urządzeniu sterującym
jest maksymalny, przeprowadzić terapię
zimnem bez ucisku przez 5 minut.
Umożliwi to wyrównanie się temperatury
wody w opasce z temperaturą wody w
zbiorniku urządzenia GRPro 2.1.
Przeprowadzić terapię zgodnie z
zapotrzebowaniem. Skorzystać z instrukcji
obsługi urządzenia sterującego.

WSTĘPNE CHŁODZENIE OPASKI Z UŻYCIEM MED4 ELITE
1. Przeprowadzić terapię zimnem bez ucisku przez 2 do 3 minut.
2. W momencie, kiedy rzeczywista temperatura w zbiorniku będzie w zakresie
1–2 °C (2–3 °F) od temperatury docelowej, można nałożyć opaskę.
3. Przerwać bieżącą terapię. Nałożyć opaskę.full-leg-boot-chlodzenie2

 

 

 

 

 

4. Przeprowadzić terapię zgodnie z zapotrzebowaniem. Skorzystać z instrukcji
obsługi urządzenia sterującego.
WSTĘPNE OGRZEWANIE OPASKI Z UŻYCIEM MED4 ELITE
1. Przeprowadzić terapię ciepłem bez ucisku przez 2 do 3 minut.
2. W momencie, kiedy rzeczywista temperatura w zbiorniku będzie w zakresie
1–2 °C (2–3 °F) od temperatury docelowej, można nałożyć opaskę.
3. Przerwać bieżącą terapię. Nałożyć opaskę

full-leg-boot-ogrzewanie

4. Przeprowadzić terapię zgodnie z zapotrzebowaniem. Skorzystać z instrukcji
obsługi urządzenia sterującego.

ZAKŁADANIE OPASKI W POSTACI BUTA NA CAŁĄ NOGĘ

Zakładanie opaski w postaci buta na całą nogę należy zawsze wykonywać z pomocą drugiej osoby. Aby zapobiec obrażeniom, nie wolno podejmować prób założenia sobie opaski samemu. Założona opaska powinna równomiernie, ciasno przylegać. Należy zadbać, aby nie było załamań, które mogłyby utrudniać przepływ wody. Należy upewnić się, że wąż łączący został umieszczony w taki sposób, aby zapobiec zawijaniu się i załamaniom opaski w miejscu wlotu węża do opaski.

UWAGA: Podczas zakładania opaski należy zawsze siedzieć lub leżeć, z wyprostowanymi nogami. Opaskę w postaci buta na całą nogę można zakładać na lewą lub prawą nogę

REGULACJA DŁUGOŚCI WZDŁUŻ SZWU WEWNĘTRZNEGO

Opaska w postaci buta na całą nogę została zaprojektowana tak, aby nadawać się do różnych długości wzdłuż szwu wewnętrznego. Opaska jest dostarczana w
postaci gotowej do użycia ze standardową długością. W razie potrzeby można
ją wydłużyć albo skrócić, postępując zgodnie z poniższymi etapami.

WYDŁUŻENIE OPASKI (WIĘKSZA DŁUGOŚĆ WZDŁUŻ SZWU WEWNĘTRZNEGO)

full-leg-boot-zakladanie2

1.Rozpiąć zapięcie na rzepy w części opaski mającej kształt buta,
taka by rozłożyć całą opaskę płasko na podłodze lub na stole.
2. Złożyć część mającą kształt buta tak, aby górna krawędź
była wyrównana z dolnym znacznikiem (patrz ikona po lewej).Spowoduje to dodanie około 2,5 cm (1 cala) do standardowej
długości wz dłuż szwu wewnętrznego.
3. Zamocować but, składając do siebie górną część zapięcia na
rzepy, jak pokazano na rysunku.

Wyrównać górną krawędź
buta z tą linią, aby uzyskać
większą długość wzdłuż szwu
wewnętrznego

full-leg-boot-zakladanie3SKRÓCENIE OPASKI (MNIEJSZA DŁUGOŚĆ WZDŁUŻ
SZWU WEWNĘTRZNEGO)
1. Rozpiąć zapięcie na rzepy w części opaski mającej kształt buta,
tak aby rozłożyć całą opaskę płasko na podłodze lub na stole.
2. Złożyć część mającą kształt buta tak, aby górna krawędź
była wyrównana z górnym znacznikiem (patrz ikona po lewej).
Spowoduje to odjęcie około 2,5 cm (1 cala) od standardowej
długości wzdłuż szwu wewnętrznego.
3. Zamocować but, składając do siebie górną część zapięcia na
rzepy, jak pokazano na rysunku.

Wyrównać górną krawędź
buta z tą linią, aby uzyskać
mniejszą długość wzdłuż
szwu wewnętrznego.

full-leg-boot-regulacja

UWAGA: Podczas regulowania buta nie można nigdy wykraczać poza górny
lub dolny znacznik. Górna krawędź powinna się zawsze znajdować pomiędzy
znacznikami najmniejszej i największej długości wzdłuż szwu wewnętrznego

ZAKŁADANIE OPASKI W POSTACI BUTA NA CAŁĄ NOGĘ
full-leg-boot-zakladanie-opaski-w-postaci-buta

1. Umieścić opaskę w postaci buta na całą nogę płasko na stole lub na stole do terapii. Opaska w postaci buta na całą nogę jest dostarczana z już uformowaną częścią buta.

full-leg-boot-zakladanie-opaski-w-postaci-buta2

2. Umieścić odpowiednią nogę w dolnej części buta, tak aby pięta znalazła się w przeznaczonym do tego celu obszarze

full-leg-boot-zakladanie-opaski-w-postaci-buta3

3. Zawinąć opaskę wokół wierzchu stopy i zamocować ją po przeciwnej stronie stopy
UWAGA: Nigdy nie należy zakrywać palców stopy przy zakładaniu opaski w postaci buta na całą nogę

full-leg-boot-zakladanie-opaski-w-postaci-buta4

4. Owinąć opaskę wokół kostki i zamocować ją po przeciwnej stronie nogi

full-leg-boot-zakladanie-opaski-w-postaci-buta4,5

5. Nałożyć stronę z pętelkami na wierzch nogi, dbając o to, aby na materiale nie było zmarszczek oraz aby opaska przylegała ściśle do nogi.

full-leg-boot-zakladanie-opaski-w-postaci-buta5

6. Nałożyć stronę z haczykami na wierzch nogi w przeciwnym kierunku, dbając o to, aby na materiale nie było zmarszczek oraz aby opaska przylegała ściśle do nogi.

full-leg-boot-podlaczanie7. Podłączyć opaskę do urządzenia sterującego za pomocą węża łączącego. Powinno nastąpić słyszalne kliknięcie.
Aby odłączyć, wystarczy nacisnąć niebieski lub szary przycisk i wyjąć złącze z opaski.

8. Aby zdjąć opaskę, należy najpierw rozpiąć zapięcie na rzepy w części na nogę, a potem w części na stopę.
Odsunąć opaskę od ciała.

INFORMACJE OGÓLNE

WAŻNE
PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI SYSTEMU GAME READY GRPRO 2.1 I (LUB) INSTRUKCJĘ OBSŁUGI SYSTEMU MED4 ELITE ŁĄCZNIE ZE WSKAZANIAMI, PRZECIWWSKAZANIAMI, PRZESTROGAMI I OSTRZEŻENIAMI!
OSTRZEŻENIA
1. Podczas korzystania z niniejszego urządzenia należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących częstości i czasu stosowania.
2. Niewłaściwe umieszczenie lub długotrwałe korzystanie z systemu Game Ready lub Med4 Elite mogą powodować uszkodzenie tkanek. Podczas leczenia pacjenci powinni obserwować skórę sąsiadującą z regionem leczenia lub palce kończyn poddawanych terapii w zakresie występowania uczucia pieczenia, świądu, zwiększonego obrzęku lub bólu. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów lub pojawią się jakiekolwiek zmiany na skórze (takie jak pęcherze,
nasilone zaczerwienienie, przebarwienie lub inne zauważalne zmiany skórne), zaleca się, aby pacjenci przerwali korzystanie z urządzenia i skontaktowali się z lekarzem.
3. Opaski Game Ready nie są sterylne. Nie zakładać opaski bezpośrednio na otwarte rany, owrzodzenia, wysypki, zakażenia lub szwy. Opaskę można zakładać na ubranie lub opatrunek. W przypadku wszystkich pacjentów zalecana jest warstwa odzieży między opaską a skórą.
4. Opaski Game Ready są dostępne w różnych konfiguracjach, ale nie są przeznaczone dla wszystkich możliwych zastosowań fizjologicznych. Na przykład opaska na kostkę nie jest przeznaczona do użycia na palcach stopy, a opaska na plecy nie jest przeznaczona do użycia w obszarze jamy brzusznej.
5. Aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia urządzenia sterującego, nie używać opasek innych producentów z urządzeniem sterującym.
6. Należy zachować szczególną ostrożność w okresie bezpośrednio po operacji, zwłaszcza w przypadku pacjentów pod wpływem środków uspokajających lub jakiegokolwiek leku, który może zmienić normalne odczuwanie bólu. Należy często sprawdzać skórę w okolicy poddawanej leczeniu i stosować ustawienia zakresów temperatury od średnich do wyższych (cieplejszych) lub dłuższe przerwy między zabiegami, w razie potrzeby.
7. Należy monitorować poziom ciepła przez cały okres trwania leczenia. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania systemu Med4 Elite lub jakiegokolwiek urządzenia do termoterapii (terapia ciepłem) wytwarzającego ciepło o wysokiej intensywności w temperaturze 45 °C (113 °F) lub wyższej. W razie potrzeby należy często sprawdzać skórę w okolicy poddawanej leczeniu i stosować ustawienia zakresów temperatury od średnich do niższych
(chłodniejszych) lub dłuższe przerwy między zabiegami.
8. System Med4 Elite nie jest przeznaczony do stosowania ze środkami znieczulającymi.
9. W przypadku stosowania terapii ciepłem i terapii szybki kontrast, należy chronić skórę pacjentów wrażliwych na ciepło lub u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka szczególnie w obszarach z deficytem sensorycznym.
10. Należy unikać podgrzewania gruczołów płciowych.
11. Nie należy zakrywać palców stopy opaską w postaci buta na całą nogę.
PRZECIĘTNY OKRES UŻYTKOWANIA
Okres użytkowania rękawów i wymienników ciepła różni się w zależności od częstości stosowania. Poniższa tabela pomoże ustalić, kiedy należy wymienić produkt.
Rękaw
Mało używany (użytek osobisty) -> 12 miesięcy
Średnio używany -> 6 miesięcy
Intensywnie używany (przychodnia lub placówka szkoleniowa) -> 3 miesiące
Wymiennik ciepła
Mało używany (użytek osobisty -> 24 miesiące
Średnio używany -> 18 miesięcy
Intensywnie używany (przychodnia lub placówka szkoleniowa) -> 12 miesięcy
INFORMACJE O GWARANCJI
Rękaw: W przypadku wad fabrycznych rękaw można zwrócić w terminie 7 dni od daty zakupu. Wymiennik ciepła: 1 rok od daty zakupu. Patrz karta gwarancyjna dołączona do wymiennika

MONTAŻ

Wymiennik ciepła (PN 520921-03, 520922-03, 520923-03) mieści się w rękawie (PN 510921, 510922, 510923) i jest częścią wstępnie złożonej opaski (PN 590921-03, 590922-03, 590923-03). Jeśli wymiennik ciepła zostanie wyjęty w celu wyprania rękawa lub z innego powodu, należy ponownie włożyć wymiennik ciepła do rękawa postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 

full-leg-boot-montaz

1.Umieścić rękaw na płaskiej
powierzchni z logo
skierowanym do góry i znaleźć
miejsce otwarcia.

 

 

 

 

 

full-leg-boot-montaz2

2. Umieścić wymiennik ciepła w rękawie
niebieską stroną skierowaną do dołu
(niebieska strona wymiennika ciepła powinna
dotykać niebieskiej strony rękawa).

 

 

 

 

 

 

full-leg-boot-montaz33. Należy upewnić się, że wymiennik ciepła
jest płasko ułożony (bez fałd i zagięć)
wewnątrz rękawa. Zapiąć suwak rękawa, jeśli
właściwe. Po złożeniu, położyć niebieską stroną
do góry i upewnić się, że wymiennik ciepła jest
równomiernie i płasko ułożony wewnątrz rękawa.

WYJMOWANIE WYMIENNIKA CIEPŁA

1. Odłączyć wąż łączący od opaski
2. Otworzyć suwak
3. Ostrożnie wyjąć wymiennik ciepła

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA URZĄDZENIA
GRPRO 2.1
X -> bezwzględne przeciwwskazanie – W takich sytuacjach terapia nie powinna być stosowana u pacjentów.

R -> względne przeciwwskazanie – W przypadku tych stanów terapię u pacjentów, u których one występują, należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania zawodu.

Krioterapia Terapia uciskowa
Z ostrymi stanami zapalenia żył w obszarze leczenia. X
Z obecnością objawów klinicznych sugerujących zakrzepicę
żył głębokich w obszarze leczenia.
X
Ze znacznym stwardnieniem tętnic lub inną niedokrwienną
chorobą naczyń w obszarze leczenia.
X
Z istotnymi czynnikami ryzyka lub obecnością objawów
klinicznych zatoru (np. zator płucny, udar mózgu, migotanie
przedsionków, zapalenie wsierdzia, zawał mięśnia sercowego lub zatorowa blaszka miażdżycowa).
X
Z chorobą, w której zwiększony przepływ żylny lub limfatyczny jest niepożądany w kończynie objętej terapią (np. nowotwór) X
Z niewyrównaną hipertonią w obszarze leczenia. X
Z otwartą raną w obszarze leczenia (ranę należy zakryć
opatrunkiem przed użyciem urządzenia Game Ready).
R
Z ostrym, niestabilnym (nieleczonym) złamaniem w obszarze leczenia. R
Którzy nie ukończyli 18 lat lub u pacjentów z upośledzeniem
czynności poznawczych lub barierami komunikacyjnymi,
niezależnie czy przemijającymi (w związku z podanymi lekami) czy trwałymi.
 

R

 

R

Z niewydolnością krążenia lub niewydolnością serca (z
towarzyszącym obrzękiem w kończynach lub płucach).
R
Z miejscową niestabilną chorobą skórną (np. zapalenie skóry,podwiązanie żyły, zgorzel lub niedawny przeszczep skóry) wobszarze leczenia. R R
Z różą lub innym czynnym zakażeniem w obszarze leczenia. R
Z istotnymi zaburzeniami żylnymi w regionie objętym terapią
(np. wcześniejsze odmrożenia, cukrzyca, miażdżyca lub
niedokrwienie).
X
Z nieprawidłowym składem krwi wpływającym na zakrzepicę
(np. napadowa hemoglobinuria na tle niskiej temperatury,
krioglobulinemia, niedokrwistość sierpowata, zimne aglutyniny w surowicy).
X
Z nieprawidłowym składem krwi wpływającym na zakrzepicę
(np. napadowa hemoglobinuria na tle niskiej temperatury,
krioglobulinemia, niedokrwistość sierpowata, zimne aglutyniny w surowicy)
X
Z zespołem Raynauda lub nadwrażliwością na niskie
temperatury (pokrzywka z zimna).
R
Z nadciśnieniem lub bardzo niskim ciśnieniem krwi lub cukrzycą R
Z pogorszonym krążeniem miejscowym lub zaburzeniami
neurologicznymi (w tym z paraliżem lub miejscowymi
zaburzeniami w wyniku kilku zabiegów chirurgicznych) w
obszarze leczenia.
R
Z reumatoidalnym zapaleniem stawów w obszarze leczenia R
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
CODZIENNIE

W ramach codziennej konserwacji i zapobiegania tworzeniu pleśni należy wyjąć wymiennik ciepła z rękawa i wytrzeć suchym ręcznikiem, aby usunąć wszelką ewentualną kondensację. Wywrócić rękaw na lewą stronę, po czym rozwiesić rękaw i wymiennik ciepła, aby umożliwić odparowanie nadmiaru wilgoci. W przypadku stosowania u wielu pacjentów, lub w razie potrzeby, należy stosować środek Sterifab® do niebieskiej strony rękawa, zgodnie z instrukcją producenta, aby zminimalizować przenoszenie drobnoustrojów.
ROZSZERZONA KONSERWACJA
W ramach rozszerzonej konserwacji ostrożnie wyjąć wymiennik ciepła z rękawa i wywrócić rękaw na lewą stronę. Umyć rękaw ręcznie lub mechanicznie w zimnej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu lub mydła przeciwbakteryjnego. Powiesić w celu wyschnięcia. Umyć wymiennik ciepła ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie wolno myć mechanicznie ani wkładać do suszarki. Powiesić w celu wyschnięcia.
PRZECHOWYWANIE
Powiesić opaskę na szerokim wieszaku lub płasko rozłożyć. Nie wolno składać ani spiętrzać warstwami, gdyż może to spowodować zagięcie komory płynu, po czym opaska nie będzie działać prawidłowo.

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA URZĄDZENIA MED4 ELITE

 

X -> bezwzględne przeciwwskazanie  w takich sytuacjach terapia nie powinna być stosowana u pacjentów, u których występują te stany.

R -> względne przeciwwskazanie  w przypadku tych stanów terapię u pacjentów, u których one występują, należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania zawodu.

Termoterapia Krioterapia

Terapia Uciskowa

Szybki kontrast
Obecność objawów klinicznych znacznego obrzęku obwodowego w obszarze leczenia (np. zakrzepica żył głębokich, przewlekła niewydolność żylna,
ostry zespół zmiażdżenia, układowe nadciśnienie żylne, zastoinowa niewydolność serca, marskość/niewydolność wątroby, niewydolność nerek)
 

X

 

X

 

X

 

X

Istotne zaburzenia żylne w regionie objętym terapią (np. wcześniejsze odmrożenia, miażdżyca, niewydolność tętnic, cukrzyca, dysregulacja żylna lub
inne niedokrwienne choroby naczyń)
 

X

 

X

 

X

 

X

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie składu krwi, które mogą sprzyjać zakrzepicy (np. napadowa hemoglobinuria na tle niskiej temperatury,
krioglobulinemia, niedokrwistość sierpowata, zimne aglutyniny w surowicy)
 

R

 

X

 

R

Zapalenie tkanek w wyniku niedawnego urazu lub zaostrzenia przewlekłego stanu zapalnego. X R X
Kończyny z rozproszoną lub ogniskową upośledzoną wrażliwością na ból lub temperaturę, które uniemożliwiają pacjentowi dokładne i terminowe
przekazywanie opinii
 

X

 

R

X

Pogorszone krążenie miejscowe lub zaburzenia neurologiczne (w tym paraliż lub miejscowe zaburzenia w wyniku kilku zabiegów chirurgicznych) w
obszarze leczenia
 

R

 

R

 

R

 

R

Problemy z rozpoznawaniem lub komunikacją, co uniemożliwia pacjentowi dokładne i terminowe przekazywanie opinii. X R X
Ostre, niestabilne (nieleczone) złamanie w obszarze leczenia. X R X
Miejscowy proces nowotworowy X R X
Obszary naruszenia ciągłości skóry lub uszkodzenia skóry (skóra uszkodzona lub narażona na ryzyko), powodujące nierównomierne przewodzenie ciepła przez skórę (np. otwarta rana, blizna, oparzenie lub przeszczep skóry). Przed użyciem urządzenia Med4 Elite wszystkie otwarte rany muszą zostać opatrzone.  

X

 

R

 

R

 

X

Czynnie krwawiąca tkanka lub stan krwotoczny. X X
Niedawno napromieniowana tkanka lub obszar dotknięty wrażliwymi na ciepło chorobami skóry (np. egzema, łuszczyca, zapalenie naczyń, zapalenie
skóry).
 

X

 

X

Miejscowa niestabilna choroba skórna (np. zapalenie skóry, podwiązanie żyły, zgorzel lub niedawny przeszczep skóry) w obszarze leczenia.  

R

 

R

 

R

 

R

Czynna infekcja miejscowa lub ogólnoustrojowa. X X X
Aktualne objawy kliniczne zapalenia błony śluzowej, wrzodów żylnych, miejscowego zakażenia rany lub zapalenia tkanki łącznej. R X X X
Ciąża. X X
Istotne czynniki ryzyka lub obecność objawów klinicznych zatoru (np. zator płucny, obrzęk płuc, udar mózgu, migotanie przedsionków, zapalenie
wsierdzia, zawał mięśnia sercowego lub zatorowa blaszka miażdżycowa).
X X X
Choroba, w której zwiększony przepływ żylny lub limfatyczny jest niepożądany w kończynie objętej terapią (np. obrzęk limfatyczny po raku piersi lub
innym raku bez przerzutów i (lub) przerzucie raka w kończynie objętej terapią).
X X X
Zespół Raynauda lub nadwrażliwość na niskie temperatury (pokrzywka z zimna) X X
Nadciśnienie, niewydolność serca, skrajnie niskie ciśnienie krwi lub zdekompensowana niewydolność serca. R R X R
Dzieci w wieku poniżej 18 lat R R R R
Niedawna operacja palca stopy w obszarze leczenia. R R R
Obniżona świadomość lub cukrzyca, stwardnienie rozsiane, słabe krążenie, uraz rdzenia kręgowego i reumatoidalne zapalenie stawów. R R X R
Niewyrównana hipertonia w obszarze leczenia. X X

Sprawdź pozostałe produkty

[FM_form id="1"]

Notice: Funkcja stock_status została wywołana nieprawidłowo. Właściwości produktu nie powinny być dostępne bezpośrednio. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/arise/woocommerce.php'), get_footer, locate_template, load_template, require_once('/themes/arise/footer.php'), WC_Abstract_Legacy_Product->__get, wc_doing_it_wrong Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 3.0.) in /home/sportbet/domains/elektrostymulatory.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5311